Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Co dál s koupalištěm na Velkém sídlišti? Před touto otázkou nyní stojí zastupitelé, kteří o dalším osudu areálu vedou diskuzi.

Před časem někteří z nich totiž vyslovili názor, aby se bazén pro neefektivnost zrušil. Město si proto nechalo zpracovat zhodnocení aktuálního stavu i varianty řešení.

Plavecký areál, který byl otevřen v roce 1983, je v současné době ve špatném technickém stavu nejen po stránce stavební, ale i co se týče technologie. Bez rekonstrukce nebude jeho provozování v dalších letech možné. K dobré technické kondici bazénu nepřispěl v minulosti ani soukromý provozovatel.

Co tedy s koupalištěm dál? Město se může rozhodovat mezi třemi variantami. Buď investovat do dílčích oprav a vylepšit vybavenost areálu, tato základní varianta by si vyžádala investici ve výši zhruba 7 milionů korun. Další možností je rozšířená rekonstrukce včetně nových atrakcí pro návštěvníky. V tomto případě by se náklady pohybovaly kolem 22 milionů korun. Poslední variantou je zrušení areálu. I v tomto případě by ale město muselo vynaložit nemalou částku ze svého rozpočtu, a to ve výši až 11 milionů korun. Plocha by pak byla využita k jinému účelu v souladu s územním plánem.

Na provoz koupaliště město z rozpočtu doplácí přes 1,1 milionu korun při průměrné návštěvnosti 11 tisíc lidí za sezónu. Venkovní plavecký bazén však k této části města historicky patří. Areál je začleněný mezi stávající zástavbu a umístěný v nejhustěji obydlené oblasti, čímž je podpořen možný potenciál návštěvníků. Venkovní bazén má své nezastupitelné místo v prázdninové nabídce volnočasových aktivit zejména pro obyvatele této hustě obydlené lokality. Navíc se každý může rozhodnout, zda zaplatí výhodnější celodenní vstupné za venkovní bazén nebo si připlatí za pobyt v aquaparku.

Jaký je váš názor na další provoz koupaliště na Velkém sídlišti? Odpovězte, prosím, na otázky v naší anketě. Lístky budou k dispozici také v Městské knihovně Beroun i v její pobočce na Velkém sídlišti, dále v informačním centru, kině, na koupališti na Velkém sídlišti a v bazénu Tipsport Laguna. Zde můžete své odpovědi zároveň vhodit do připraveného boxu. Na dotazy je možné odpovědět i na webových stránkách www.mesto-beroun.cz v sekci Ankety, případně e-mailem: kttm@muberoun.cz.

Anketa ke koupališti na Velkém sídlišti v Berouně

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou