Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Na přesunutém nádraží vznikne moderní informační systém

Venkovní LED panel s odjezdy autobusů a dva LCD monitory, jeden v nově budované čekárně a jeden v nádražní hale Českých drah. Na novém autobusovém nádraží se počítá s výstavbou těchto moderních prvků, které mají za cíl cestující lépe informovat o odjezdech autobusů.

3. 10. 2015 Zobrazit více

PTÁTE SE NÁS: Vaše dotazy k přesunu autobusového nádraží

PTÁTE SE NÁS: Vaše dotazy k přesunu autobusového nádražíZde budeme průběžně zveřejňovat vaše dotazy související s přesunem autobusového nádraží a odpovědi. Otázky můžete klást přes kontaktní formulář v záložce Doprava, téma Autobusové nádraží. Nejčastěji opakující se dotazy zveřejníme ve vydáních Radničního listu.
Více níže.

29. 9. 2015 Zobrazit více

Seriál k přesunu autobusového nádraží: děkujeme za vaše podněty a spolupráci

Seriál k přesunu autobusového nádraží: děkujeme za vaše podněty a spolupráciAutobusová linka B bude zajíždět na nové autobusové nádraží. Takový je výsledek ankety se zatím největší odezvou vůbec, kterou jsme pro vás v srpnu připravili na webových stránkách města. Zájemci se k preferované trase linky B mohli vyjádřit od 1. do 31. srpna. Hlasování o trase této linky spustilo zároveň i hotovou lavinu dotazů a podnětů, které nám chodily a chodí jak elektronicky, tak i písemnou formou. Za všechny vaše dotazy, podněty a návrhy moc děkujeme – získali jsme totiž řadu cenných postřehů od vás, kteří městskou a příměstskou dopravu denně využíváte.

28. 9. 2015 Zobrazit více

Seriál k přesunu nádraží: trasy příměstských linek v novém režimu

Již druhý díl seriálu k přesunu autobusového nádraží tentokrát mapuje změny tras příměstských linek. Na městských stránkách využívají občané kontaktní formulář, přes který můžete i vy klást otázky ohledně tras linek, nových zastávek a všeho, co vás v souvislosti s novým autobusovým nádražím napadne. Formulář můžete najít na www.mesto-beroun.cz v záložce Doprava, téma Autobusové nádraží. Odpovědi na takto položené dotazy budou zveřejněny opět na webu, nejčastěji opakující se dotazy uveřejníme ve vydáních Radničního listu.

1. 9. 2015 Zobrazit více

Seriál k přesunu nádraží: ptejte se nás a rozhodněte, jak bude jezdit linka B

V souvislosti s přesunem autobusového nádraží jsme pro vás připravili seriál, který bude vycházet v Raničním listu od srpna do listopadu a vždy se bude věnovat jednomu tématu spojenému s novým i stávajícím nádražím.

1. 8. 2015 Zobrazit více

Do Berouna putuje dalších 13 milionů od Švýcarů

Předběžný souhlas švýcarské strany se způsobem využití více než 13 milionů korun byl koncem července písemně potvrzen.

28. 7. 2015 Zobrazit více

Přesun nádraží: Ve hře je dalších 20 milionů

V souvislosti s přesunem nádraží je ve hře přes 20 milionů korun, které má Beroun šanci dodatečně získat na vylepšení a rozšíření tohoto projektu.
V případě 14 milionů korun, které se podařilo ušetřit při výběrovém řízení na přesun autobusového nádraží, již Beroun získal od švýcarského poskytovatele dotace ústní příslib k ponechání této částky Berounu. Nyní se čeká ještě na souhlas písemný. Peníze se mají použít na doplňkové aktivity na stávajícím i novém autobusovém nádraží. Podmínkou pro čerpání přebytku je vazba na životní prostředí a dopravu. Zvažuje se proto vybudování cyklostezky, nových parkovacích míst nebo rozšíření travnaté plochy na stávajícím autobusovém nádraží. Tyto práce mají být dokončeny do května příštího roku.
Při prezentačním kontrolním dnu, který se za účasti švýcarské strany konal počátkem června, však vyšla najevo ještě jedna příznivá okolnost. Vlivem změny kurzu švýcarského franku město s největší pravděpodobností může získat v rámci čerpání dotace ještě dalších více než 10 milionů korun navíc. Zástupci švýcarské delegace na tuto skutečnost upozornili vedení města s tím, že si Beroun má připravit varianty, jak by přebytek využil. Prozatím se uvažuje o třech možnostech.
• Vybudování uzamykatelných boxů pro kola „bike box“, kde by cyklisté mohli bez obav zaparkovat svá kola. V rámci této varianty se počítá s oslovením základních a středních škol ohledně umístění bike boxů, schránky na kola by se mohly umístit i na sportoviště a turisticky atraktivní místa.
• Rekonstrukce silnic, po kterých budou jezdit nové linky autobusů – konkrétně by se jednalo třeba o ulici Pod Kaplankou.
• Vybudování nové autobusové zastávky u ZŠ Závodí a doplnění přístřešků pro cestující v místech, kde je jich zapotřebí

29. 6. 2015

Švýcaři navštívili stavbu autobusového nádraží

Ve středu 3. 6. se za účasti zástupců města, ministerstev, Programu švýcarsko-české spolupráce a novinářů konal první prezentační kontrolní den. V místech nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání. Připravují se obruby ke komunikacím, upravovat se začne i samotný přednádražní prostor před hlavním vchodem. Demontován zde bude stávající mobiliář, veřejné osvětlení, frézovat a těžit se budou také stávající asfaltové plochy. Proto bude pro pěší vymezen koridor, který jim umožní přístup k vlakovému nádraží.
Dokončena již byla výstavba dešťové kanalizace a přeložky stávajících sítí. Právě ty stavbařům částečně komplikovaly práce. Objevily se totiž v několika případech nezmapované sítě, jejichž existence neodpovídala předloženým podkladům správců sítí. Práce pokračují i na nové okružní křižovatce. Z jedné čtvrtiny je již kruhák připraven na finální pokládku asfaltu.
Kvůli pokračujícím výkopovým pracím se již auta nedostanou do těsné blízkosti haly k hlavnímu vchodu, nadále ale budou moci zajíždět na parkoviště P&R. Také autobusy budou nově zastavovat dál od hlavního vchodu.

4. 6. 2015 Zobrazit více

Nové autobusové nádraží začne sloužit ještě letos

Jedna z největších berounských dopravních investic poslední doby pokračuje podle plánu. Rozsáhlý projekt by měl být dokončen na podzim letošního roku. V současné době už jsou práce v plném proudu, ale ani přesto se v souvislosti s výstavbou nechystá žádná rozsáhlá uzavírka, ať už v Tyršově či Koněpruské ulici nebo přímo před nádražím.
„Po celou dobu prací na novém autobusovém nádraží se neplánuje žádné úplné omezení přístupu ani příjezdu k vlakovému nádraží. Může se ale stát, že bude potřeba z dnes nepředvídatelného důvodu krátkodobě uzavřít některou část vozovky nebo chodníku. V takovém případě se bude město snažit obyvatele účinně informovat,“ ujišťuje starostka Šárka Endrlová. Po celou dobu stavby by mělo být v provozu i frekventované parkoviště P&R. I tady však platí, že nelze úplně vyloučit krátkodobou uzavírku, a to v případě napojování stávající příjezdové komunikace k parkovišti na nově budovanou silnici. Opět platí, že o uzavírce budou zejména pravidelní uživatelé parkoviště s předstihem informováni. V souvislosti se stavbou nového autobusového nádraží připravuje Krajská správa a údržba silnic rekonstrukci silničního mostu na Zavadilku. Ta bude mimo jiné spočívat v rozšíření chodníku, který v současné době svým šířkovým uspořádáním vůbec nevyhovuje chodcům. S úpravami by se mělo začít již na začátku příštího roku. Součástí samotného projektu je i vybudování nové čekárny pro potřeby autobusového nádraží v části budovy ČD a zřízení úschovny kol. „Za velmi důležité považuji fakt, že pokácené stromy, které musely ustoupit stavbě nového nádraží, budou nahrazeny několika desítkami nových,“ doplňuje starostka města.
Nejen berounské občany, ale i sousední obce zajímají hlavně případné změny vedení tras autobusů. „Berounských občanů se změny v dopravní obslužnosti dotknou minimálně a věřím, že budou hodnoceny spíše kladně. Zásadní změny pocítí především obyvatelé Závodí, protože stávající nádraží nahradí nově autobusové zastávky. Ty se přiblíží více do středu zástavby rodinných domků. Zastávka směrem k nemocnici bude v Brožíkově ulici nedaleko železničního přejezdu a opačným směrem pak na Školním náměstí,“ vysvětluje Šárka Endrlová. Zřízení nových linek MHD není zatím v plánu, ale brzy se začne pracovat na projektové přípravě nové zastávky pro příměstskou dopravu u Medicentra s tím, že ta současná U Černého koně by byla využívána jen pro městskou hromadnou dopravu. Na optimalizaci jízdních řádů město Beroun úzce spolupracuje s dopravci. Jejich každoroční prosincové úpravy by měly být vlastně i jakýmsi ostrým startem provozu nového autobusového nádraží. A co bude dál s tím starým? Jelikož se jedná o záplavovou lokalitu, žádné rozsáhlé investiční záměry zde nepřipadají v úvahu. V plánu je rozšíření oddechové zóny u Berounky, propojení již vybudovaných úseků cyklostezky, vysazení související zeleně a na části plochy vybudování nových parkovacích míst pro obyvatele i pro návštěvníky této zóny nebo centra města.

9. 5. 2015

Vizualizace nového autobusového nádraží

Vizualizace nového autobusového nádraží.

8. 4. 2015 Zobrazit více

Stránka