Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Do Berouna putuje dalších 13 milionů od Švýcarů

Předběžný souhlas švýcarské strany se způsobem využití více než 13 milionů korun byl koncem července písemně potvrzen.

28. 7. 2015 Zobrazit více

Přesun nádraží: Ve hře je dalších 20 milionů

V souvislosti s přesunem nádraží je ve hře přes 20 milionů korun, které má Beroun šanci dodatečně získat na vylepšení a rozšíření tohoto projektu.
V případě 14 milionů korun, které se podařilo ušetřit při výběrovém řízení na přesun autobusového nádraží, již Beroun získal od švýcarského poskytovatele dotace ústní příslib k ponechání této částky Berounu. Nyní se čeká ještě na souhlas písemný. Peníze se mají použít na doplňkové aktivity na stávajícím i novém autobusovém nádraží. Podmínkou pro čerpání přebytku je vazba na životní prostředí a dopravu. Zvažuje se proto vybudování cyklostezky, nových parkovacích míst nebo rozšíření travnaté plochy na stávajícím autobusovém nádraží. Tyto práce mají být dokončeny do května příštího roku.
Při prezentačním kontrolním dnu, který se za účasti švýcarské strany konal počátkem června, však vyšla najevo ještě jedna příznivá okolnost. Vlivem změny kurzu švýcarského franku město s největší pravděpodobností může získat v rámci čerpání dotace ještě dalších více než 10 milionů korun navíc. Zástupci švýcarské delegace na tuto skutečnost upozornili vedení města s tím, že si Beroun má připravit varianty, jak by přebytek využil. Prozatím se uvažuje o třech možnostech.
• Vybudování uzamykatelných boxů pro kola „bike box“, kde by cyklisté mohli bez obav zaparkovat svá kola. V rámci této varianty se počítá s oslovením základních a středních škol ohledně umístění bike boxů, schránky na kola by se mohly umístit i na sportoviště a turisticky atraktivní místa.
• Rekonstrukce silnic, po kterých budou jezdit nové linky autobusů – konkrétně by se jednalo třeba o ulici Pod Kaplankou.
• Vybudování nové autobusové zastávky u ZŠ Závodí a doplnění přístřešků pro cestující v místech, kde je jich zapotřebí

29. 6. 2015

Švýcaři navštívili stavbu autobusového nádraží

Ve středu 3. 6. se za účasti zástupců města, ministerstev, Programu švýcarsko-české spolupráce a novinářů konal první prezentační kontrolní den. V místech nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání. Připravují se obruby ke komunikacím, upravovat se začne i samotný přednádražní prostor před hlavním vchodem. Demontován zde bude stávající mobiliář, veřejné osvětlení, frézovat a těžit se budou také stávající asfaltové plochy. Proto bude pro pěší vymezen koridor, který jim umožní přístup k vlakovému nádraží.
Dokončena již byla výstavba dešťové kanalizace a přeložky stávajících sítí. Právě ty stavbařům částečně komplikovaly práce. Objevily se totiž v několika případech nezmapované sítě, jejichž existence neodpovídala předloženým podkladům správců sítí. Práce pokračují i na nové okružní křižovatce. Z jedné čtvrtiny je již kruhák připraven na finální pokládku asfaltu.
Kvůli pokračujícím výkopovým pracím se již auta nedostanou do těsné blízkosti haly k hlavnímu vchodu, nadále ale budou moci zajíždět na parkoviště P&R. Také autobusy budou nově zastavovat dál od hlavního vchodu.

4. 6. 2015 Zobrazit více

Nové autobusové nádraží začne sloužit ještě letos

Jedna z největších berounských dopravních investic poslední doby pokračuje podle plánu. Rozsáhlý projekt by měl být dokončen na podzim letošního roku. V současné době už jsou práce v plném proudu, ale ani přesto se v souvislosti s výstavbou nechystá žádná rozsáhlá uzavírka, ať už v Tyršově či Koněpruské ulici nebo přímo před nádražím.
„Po celou dobu prací na novém autobusovém nádraží se neplánuje žádné úplné omezení přístupu ani příjezdu k vlakovému nádraží. Může se ale stát, že bude potřeba z dnes nepředvídatelného důvodu krátkodobě uzavřít některou část vozovky nebo chodníku. V takovém případě se bude město snažit obyvatele účinně informovat,“ ujišťuje starostka Šárka Endrlová. Po celou dobu stavby by mělo být v provozu i frekventované parkoviště P&R. I tady však platí, že nelze úplně vyloučit krátkodobou uzavírku, a to v případě napojování stávající příjezdové komunikace k parkovišti na nově budovanou silnici. Opět platí, že o uzavírce budou zejména pravidelní uživatelé parkoviště s předstihem informováni. V souvislosti se stavbou nového autobusového nádraží připravuje Krajská správa a údržba silnic rekonstrukci silničního mostu na Zavadilku. Ta bude mimo jiné spočívat v rozšíření chodníku, který v současné době svým šířkovým uspořádáním vůbec nevyhovuje chodcům. S úpravami by se mělo začít již na začátku příštího roku. Součástí samotného projektu je i vybudování nové čekárny pro potřeby autobusového nádraží v části budovy ČD a zřízení úschovny kol. „Za velmi důležité považuji fakt, že pokácené stromy, které musely ustoupit stavbě nového nádraží, budou nahrazeny několika desítkami nových,“ doplňuje starostka města.
Nejen berounské občany, ale i sousední obce zajímají hlavně případné změny vedení tras autobusů. „Berounských občanů se změny v dopravní obslužnosti dotknou minimálně a věřím, že budou hodnoceny spíše kladně. Zásadní změny pocítí především obyvatelé Závodí, protože stávající nádraží nahradí nově autobusové zastávky. Ty se přiblíží více do středu zástavby rodinných domků. Zastávka směrem k nemocnici bude v Brožíkově ulici nedaleko železničního přejezdu a opačným směrem pak na Školním náměstí,“ vysvětluje Šárka Endrlová. Zřízení nových linek MHD není zatím v plánu, ale brzy se začne pracovat na projektové přípravě nové zastávky pro příměstskou dopravu u Medicentra s tím, že ta současná U Černého koně by byla využívána jen pro městskou hromadnou dopravu. Na optimalizaci jízdních řádů město Beroun úzce spolupracuje s dopravci. Jejich každoroční prosincové úpravy by měly být vlastně i jakýmsi ostrým startem provozu nového autobusového nádraží. A co bude dál s tím starým? Jelikož se jedná o záplavovou lokalitu, žádné rozsáhlé investiční záměry zde nepřipadají v úvahu. V plánu je rozšíření oddechové zóny u Berounky, propojení již vybudovaných úseků cyklostezky, vysazení související zeleně a na části plochy vybudování nových parkovacích míst pro obyvatele i pro návštěvníky této zóny nebo centra města.

9. 5. 2015

Vizualizace nového autobusového nádraží

Vizualizace nového autobusového nádraží.

8. 4. 2015 Zobrazit více

U vlakového nádraží začaly práce na novém kruháku

V Tyršově ulici při sjezdu k berounskému vlakovému nádraží odstartovaly koncem března stavební práce související s přesunem autobusového nádraží. Na sjezdu k nádraží z ulice Tyršova byla vybudována provizorní panelová komunikace. V místech původního sjezdu se nyní buduje nový kruhový objezd. Práce začaly přeložkami kabelů, kácením některých stromů, nyní se začíná budovat betonová opěrná zeď.
Stavba probíhá za provozu, s dopravními omezeními se ale počítá po celou dobu výstavby. Vždy ale bude zajištěn přístup a příjezd autobusů k vlakovému nádraží.
Koncem března současně město odeslalo oficiální žádost na ministerstva financí a životního prostředí, v níž předkládá konkrétní možnosti využití částky uspořené ve výběrovém řízení. Pokud ministerstva i švýcarský poskytovatel dotace návrhy na rozšíření a obohacení projektu odsouhlasí, bude moci Beroun do dodatečného rozšíření projektu investovat dalších 14,8 milionů korun.
Jaké změny rozšíření zahrnuje
V místě nového autobusového nádraží:
• instalaci venkovní elektronické tabule, prostřednictvím které budou cestujícím poskytnuty aktuální informace o příjezdech a odjezdech autobusů, vzniklých zpožděních atd.
• vybudování přístřešků pro všechna tři nástupiště včetně laviček (Původně se  počítalo pouze s jedním přístřeškem pro první nástupiště nejblíže k nádraží)
• vybudování nové příjezdové komunikace a oddělené cyklostezky od nového kruhového objezdu podél Litavky do lokality Na Podole.
V místě stávajícího autobusového nádraží:
• Vytvoření městské zeleně podél řeky Berounky v rozsahu, která propojí současné plochy zeleně rozkládající se mezi stávajícím nádražím. Součástí revitalizace má být demolice stávajících zpevněných ploch a zbudování nové cyklostezky a chodníku pro pěší a jejich napojení na stávající chodník a cyklostezky. Kvůli aktivní zóně řeky Berounky se počítá pouze drobným mobiliářem jako jsou lavičky a odpadkové koše.
• Vytvoření záchytného parkoviště pro osobní vozidla doplněné zelení.

8. 4. 2015

K vlakovému nádraží po panelech

V souvislosti s přesunem autobusového nádraží k vlakovému byla vybudována na sjezdu k nádraží z ulice Tyršova provizorní panelová komunikace. V místech původního sjezdu se začne budovat nový kruhový objekt. Práce začnou přeložkami kabelů, kácením některých stromů a vybudováním betonové opěrné zdi.

31. 3. 2015 Zobrazit více

Výběrové řízení výrazně snížilo cenu nového nádraží

Administrativně jedna z nejnáročnějších investičních akcí v Berouně – přesun autobusového nádraží - se od papírů konečně posouvá ke stavebním pracím. V pečlivě připraveném výběrovém řízení, na které dohlížela česká ministerstva financí a životního prostředí, stejně jako švýcarská strana, se v prosinci podařilo vybrat stavební firmu Strabag, která navíc předložila nabídku o necelých 12 milionů nižší, než se kterou počítal původní projekt. Beroun již začal vyjednávat s poskytovatelem dotace o využití uspořené částky na rozšíření a obohacení tohoto projektu.
„Projektová dokumentace k přesunu nádraží vznikala již před mnoha lety. Tehdy byla ve stavebnictví naprosto odlišná situace a právě to se příznivě odrazilo i na nabídkách stavebních firem,“ potvrdila vedoucí Odboru územního plánování a regionální rozvoje Dana Vilhelmová. Podle ní je reálné, že švýcarská strana, která městu na stavební práce v rámci přesunu nádraží udělila dotaci ve výši 56 milionů korun, zbylou část Berounu ponechá. Jasno ale bude až po Novém roce. „Mají podmínku, že peníze budou použity tak, aby naplnily cíle původního projektu, a navíc musí být stavebně vše dokončeno do června 2016,“ říká Vilhelmová s tím, že město již předložilo návrh možných aktivit na zařazení do schválené alokace projektu. V rámci samotné stavby autobusového nádraží by mohlo jít o pořízení venkovní elektronické tabule a vybudování přístřešků pro všechna tři nástupiště včetně laviček. Původně se přitom počítalo pouze s jedním přístřeškem nejblíže k nádraží. Město také navrhlo, aby další část sumy byla použita na vybudování nové příjezdové komunikace včetně samostatné cyklostezky do lokality Na Podole. Druhá část by mohla být využita na revitalizaci stávajících prostor autobusového nádraží na Závodí.
Firma Strabag má zahájit stavební práce v polovině ledna 2015. V první etapě počítá s vybudováním přeložek sítí a kabelů. Na duben je plánován začátek výstavby nové kruhové křižovatky Tyršova, úprav v ulici U Nádraží a nové příjezdové komunikace. (tm)

23. 12. 2014

Město vybere firmu na přesun nádraží

Výběru stavební firmy na přesun autobusového nádraží již nic nestojí v cestě. Znění veřejné zakázky již odsouhlasili jak berounští zastupitelé, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, tak i švýcarská strana. Právě ta zadávací dokumentaci pečlivě studovala a koncem června souhlasila s jejím konečným zněním. Vzhledem k tomu, že jde o významnou veřejnou zakázku, nechalo si město zpracovat zadávací dokumentaci odbornou firmou Gordion.
Výběrové řízení bude vypsáno ještě během prázdnin. Zveřejněno musí být dle podmínek Evropské unie v Úředním věstníku veřejných zakázek, současně i v systému pro evropské veřejné zakázky. Zde musí být zveřejněno minimálně 72 dní. Průběh výběrového řízení, stejně jako následný výběr firmy bude opět schvalovat Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, i švýcarská strana.
Město na přesun autobusového nádraží získalo dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce přes 52 milionů korun. Celkové náklady ale přesáhnou 60 milionů korun a spoluúčast města, kterou již v minulosti odsouhlasili zastupitelé, činí necelých deset milionů korun. Jde tak o jednu z největších investičních akcí posledních let.

1. 8. 2014

Představitelé Programu švýcarsko-české spolupráce zavítají do Berouna

Představitelé Programu švýcarsko-české spolupráce zavítají počátkem června do Berouna. Cílem návštěvy je mimo jiné i představení nového vedoucího programu, kterým se stal Martin Scherer. Do Berouna zavítá delegace 6. června a zajímat se bude o průběh příprav přesunu autobusového nádraží, na který město získalo z programu dotaci ve výši 52 milionů korun. Švýcarská strana již přezkoumala chystanou zadávací dokumentaci na zmíněný projekt, kterou označili za vyzrálou a kvalitní. Drobné připomínky se týkaly pouze kabelových prací, časového harmonogramu a hodnoticích kritérií. Tyto připomínky budou následně zaneseny do zadávací dokumentace, kterou pro město zpracovává specialista v tomto oboru, společnost Gordion.

27. 5. 2014

Stránka