Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 81x | 12.01.2017

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 92x | 16.01.2017

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 64x | 29.11.2016

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 150x | 29.11.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 175x | 20.09.2016

Žádost o přidělení bezbariérového bytu v družstevní bytové výstavbě Palouček osobě s omezenou schopností pohybu a orientace Staženo: 126x | 10.08.2016

Žádost o vydání zvláštního užívání ploch veřejné zeleně Staženo: 181x | 18.04.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 121x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 111x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 127x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 288x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 126x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 135x | 23.05.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 321x | 16.09.2015

Žádost o stavební povolení Staženo: 328x | 16.09.2015

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 421x | 08.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání Staženo: 194x | 16.09.2015

Oznámení stavebního záměru - autorizovaný inspektor Staženo: 178x | 16.09.2015

Oznámení o užívání stavby Staženo: 256x | 16.09.2015

Ohlášení stavby Staženo: 326x | 16.09.2015

Stránka