Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 36x | 03.05.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání MK - zábor + uzavírka Staženo: 43x | 03.05.2017

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 215x | 12.01.2017

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 252x | 16.01.2017

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 165x | 29.11.2016

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 348x | 24.05.2017

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 273x | 20.09.2016

Žádost o přidělení bezbariérového bytu v družstevní bytové výstavbě Palouček osobě s omezenou schopností pohybu a orientace Staženo: 186x | 10.08.2016

Žádost o vydání zvláštního užívání ploch veřejné zeleně Staženo: 250x | 18.04.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 177x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 165x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 179x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 337x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 193x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 193x | 23.05.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 412x | 16.09.2015

Žádost o stavební povolení Staženo: 426x | 16.09.2015

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 594x | 08.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání Staženo: 254x | 16.09.2015

Oznámení stavebního záměru - autorizovaný inspektor Staženo: 251x | 16.09.2015

Stránka