Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 13x | 13.09.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání městské komunikace - zábor + uzavírka Staženo: 42x | 09.08.2017

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 138x | 03.05.2017

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 329x | 12.01.2017

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 420x | 16.01.2017

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 242x | 29.11.2016

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 506x | 24.05.2017

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 348x | 20.09.2016

Žádost o přidělení bezbariérového bytu v družstevní bytové výstavbě Palouček osobě s omezenou schopností pohybu a orientace Staženo: 223x | 10.08.2016

Žádost o vydání zvláštního užívání ploch veřejné zeleně Staženo: 299x | 18.04.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 211x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 198x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 212x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 369x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 237x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 232x | 23.05.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 510x | 16.09.2015

Žádost o stavební povolení Staženo: 542x | 16.09.2015

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 757x | 08.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání Staženo: 306x | 16.09.2015

Stránka