Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 14x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 16x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 15x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 12x | 06.11.2017

Žádost o přidělení dotace na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně Staženo: 49x | 25.09.2017

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 94x | 13.09.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání městské komunikace - zábor + uzavírka Staženo: 114x | 09.08.2017

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 194x | 03.05.2017

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 412x | 12.01.2017

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 526x | 16.01.2017

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 301x | 29.11.2016

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 620x | 24.05.2017

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 409x | 20.09.2016

Žádost o přidělení bezbariérového bytu v družstevní bytové výstavbě Palouček osobě s omezenou schopností pohybu a orientace Staženo: 266x | 10.08.2016

Žádost o vydání zvláštního užívání ploch veřejné zeleně Staženo: 347x | 18.04.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 244x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 230x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 293x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 412x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 281x | 23.05.2016

Stránka