Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt MAP ORP Beroun

Obecné informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

Představení projektu MAP ORP Beroun

Informace o průběhu projektu MAP prezentace 6/2017

Informace o průběhu projektu MAP prezentace 12/2017

 

Závěrečný výstup celého projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun (tzv. Finální MAP) tvoří tyto dílčí výstupy – dokumenty, které musí být písemně schváleny zřizovateli škol a školských zařízení na předepsaném formuláři do 28.2.2018.

1. Strategický rámec MAP ORP Beroun verze 3.0

2. Analytická část MAP ORP Beroun verze 1.0

3. Roční akční plán MAP ORP Beroun verze 1.0

 

Dokumenty a výstupy projektu MAP ORP Beroun

Strategický rámec MAP ORP Beroun verze 1.0

Strategický rámec MAP ORP Beroun verze 2.0

Strategický rámec MAP ORP Beroun verze 3.0

Analytická část MAP ORP Beroun verze 1.0

Roční akční plán MAP ORP Beroun verze 1. 0

Komunikacni strategie MAP ORP Beroun

Memorandum o spolupráci MAP ORP Beroun

SWOT analýza témat MAP ORP Broun 

 

Řídící výbor (ŘV MAP Beroun)

Řídící výbor MAP ORP Beroun - seznam členů 

Statut ŘV projektu MAP

Jednací řád ŘV projektu MAP

Pravidla hlasování ,,per rollam" ŘV MAP ORP

Zápis z 1. jednání ŘV MAP

Zápis z 2. jednání ŘV MAP

Zápis z 3. jednání ŘV MAP

Zápis ze 4. jednání ŘV MAP

Záznam ze setkání členů ŘV MAP ORP Beroun

Protokol o hlasování “per rolam“ ŘV MAP ORP Beroun

 

Vzdělávací aktivity MAP

Nabídka vzdělávacích aktivit v rámci MAP ORP Beroun pro učitele MŠ ZŠ a další zájemce únor 2018

Setkání učitelů - Český jazyk - jak pomoci dětem se čtením a psaním 5. 2. 2018

Různé a alternativní směry ve vzdělávání 5. 2. 2018

Seminář Základy Hejného metody pro 1.st. ZŠ 13. 2. 2018

Asistent pedagoga ve výuce 14. 2. 2018

Setkání učitelů a seminář 20. 2. 2018

 

 

Partnerství MAP

MAP společné setkání pracovních skupin 22. 2. 2018

Informace o plánovaných setkání naleznete zde. Proběhlé akce naleznete v archivu.

V rámci rozvoje partnerství byly vytvořeny platformy s nejrůznějším zaměřením. Účastnící byly seznámeni s cíli projektu a došlo k nastavení činnosti těchto platforem.

Platforma zřizovatelé – sdružuje zástupce obcí a zástupce soukromých zřizovatelů. Zástupci jsou pravidelně informováni a účastní se připomínkovacího řízení ke strategickým dokumentům s územním dopadem.

Platforma ředitelů/lek ZŠ – byla založena pro sdílení zkušeností, získávání informací, navazování kontaktů. Všichni účastnici mohou navrhnout témata k diskuzi či hosty pro další schůzky.

Platforma ředitelky MŠ – funguje na stejném principu jako Platforma ředitelů/lek ZŠ.

Pracovní skupiny - jsou určené všem zájemců z řad laické či odborné veřejnosti, které zajímá téma zvyšování kvality vzdělávání v ORP Beroun. V rámci projektu fungují tři pracovní skupiny:

Zveme všechny zájemce na setkání pracovních skupin

 

  1. Pracovní skupina mateřské školy (pro zájemce o předškolní vzdělávání)
  2. Pracovní skupiny základní školy (pro zájemce o vzdělávání pro děti do 15 let věku)
  3. Pracovní skupina neformální (pro zájemce o mimoškolní a neformální vzdělávání)

Platforma Řídící výbor – složení výboru má reprezentativní zastoupení napříč všemi aktéry ve vzdělávání. Schvaluje strategické dokumenty a směřování projektu.

Platforma oborová –  je určena pro pedagogy se stejnou specializací. Smyslem platformy je předávání zkušeností, inspirací, ukázky nových forem výuky i pomůcek. Vytipovaní pedagogové mají za úkol připravit si prezentaci pro své kolegy a následně vytvořit prostor pro diskuzi.  

Informace o plánovaných setkání naleznete zde. Proběhlé akce naleznete v archivu.

Máte-li zájem dostávat pravidelné informace, napište manažerce projektu na e-mail: map@muberoun.cz.

 

 

 

 

 

/archiv-map/