Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Beroun16.03.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Beroun16.03.2017
Nařízení č. 5/2016, kterým se mění nařízení č. 5/2011 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění nařízení č. 8/2011, nařízení č. 10/2011 a nařízení č. 2/201226.07.2016
Nařízení č. 4/2016, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým se vydává třžní řád, ve znění nařízení č. 5/2014, č. 1/2015, č. 2/2015, č. 3/2015, č. 2/2016 a 3/201617.06.2016
Nařízení č. 3/2016, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2014, č. 1/2015, č. 2/2015, č. 3/2015 a č. 2/201618.05.2016
Nařízení č. 2/2016, kterým se mění nařízení č. 5/2014, č. 1/2015, č. 2/2015 a č. 3/201528.04.2016
Nařízení č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov27.04.2016
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděním, využívání a odstraňování komunálních odpadů17.12.2015
Nařízení č. 3/2015, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád ve znění nařízení č. 5/2014, č. 1/2015 a č. 2/201520.08.2015
Nařízení č. 2/2015, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2014 a č. 1/201529.05.2015
Nařízení č. 1/2015, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/201417.04.2015
Nařízení č. 5/2014, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád08.09.2014
Nařízení č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád24.07.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích24.04.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/201227.09.2013
Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Beroun18.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích25.09.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku05.04.2012
Nařízení č. 2/2012, kterým se mění Nařízení č. 5/2011 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění Nařízení č. 8/2011 a Nařízení č. 10/201113.03.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, ve znění obecně závazné vyhláška č. 4/201001.02.2012
Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku21.12.2011
Obecně závazná vyhláška č. 9/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o pravidlech pro pohyb psů na neveřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhláška č. 4/200927.09.2011
Nařízení č. 10/2011, kterým se mění nařízení č. 5/2011 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění nařízení č. 8/201121.09.2011
Nařízení č. 8/2011, kterým se mění Nařízení č. 5/2011 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel27.07.2011
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení koeficientů daně z nemovitostí21.06.2011
Nařízení č. 5/2011 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel01.06.2011
Nařízení č. 1/2011, kterým se mění nařízení města Berouna č. 3/2005, kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Berouna18.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě11.08.2010
Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se mění vyhláška č. 2/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství03.11.2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství09.09.2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství11.09.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o veřejném pořádku a čistotě16.06.2008
Nařízení č. 3/2006 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na území části lesního hospodářského celku Nižbor24.05.2006
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 - požární řád15.05.2006
Nařízení č. 13/2005, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla21.12.2005
Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/1993, o odtahové službě a stanovení poplatku za používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla21.12.2005
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o vyhlášení závazné části regulačního plánu Nad Homolkou14.05.2005
Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, o zrušení OZV č. 1/2000, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD a OZV č. 3/2001, kterou se mění a doplňuje OZV, o příspěvku na částečnou úhradu neivnestičních nákladů MŠ a ŠD16.03.2005
Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o vyhlášení závazné části územního plánu města Berouna16.03.2005
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 8/1993 o zvláštních opatřeních k omezení znečišťování ovzduší za smogové situace ve městě Berouně16.03.2005
Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se mění OZV č.1/2002,kterou se stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na k.ú. Beroun,Hostím,Jarov,Zdejcina včetně systému nakládání se stavebním odpadem16.03.2005
Nařízení č. 3/2005, kterým se vydává místní regulační řád pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Berouna16.03.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o zrušení obecně závazné vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Berouna" ze dne 23. 6. 199419.02.2004
Nařízení č. 4/2003, o vyhlášení stavební uzávěry v oblasti "Nad Homolkou"09.07.2003
Nařízení č. 3/2003, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na území části lesního hospodářského celku Nižbor a části lesního hospodářského celku Křivoklát11.06.2003
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o osvobození od daně z nemovitosti na území města Berouna12.03.2003
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. Beroun, Hostím, Jarov, Zdejcina - nakladání se stavebním odpadem28.02.2002
Obecně závazná vyhláška č. 5/2001, o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení (o reklamách)20.12.2001
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, územní plán města Berouna s přílohami04.10.2001
Obecně závazná vyhláška č. 10/1999, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Berouna o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Berouna" schváleno městským zastupitelstvem Beroun dne 23. 6. 199416.12.1999
Obecně závazná vyhláška č. 8/1999, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška - tržní řád15.12.1999
Vyhláška č. 6/1999, o omezení ožívání vody z veřejného vodovodu15.09.1999
Obecně závazná vyhláška č. 5/1999, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky platné v územním obvodu města Berouna15.09.1999
Vyhláška č. 4/1999, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1993 - domovní řád15.09.1999
Vyhláška č. 3/1999, kterou se ruší vyhláška o povinnosti placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů platná v územním obvodu města Berouna15.09.1999
Vyhláška č. 2/1999, kterou se ruší regulační opatření MěNV Beroun na ochranu ovzduší15.09.1999
Vyhláška č. 1/1999, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Berouna o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Berouna" schválena městským zastupitelstvem Berouna dne 23. 6. 199422.02.1999
Vyhláška č. 1/1993, o uniformě strážníků Městské policie Beroun a jejím nošení12.03.1993
Vyhláška č. 5/1992, o zřízení Městské policie v Berouně22.09.1992