Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Výběrové řízení výrazně snížilo cenu nového nádraží

Administrativně jedna z nejnáročnějších investičních akcí v Berouně – přesun autobusového nádraží - se od papírů konečně posouvá ke stavebním pracím. V pečlivě připraveném výběrovém řízení, na které dohlížela česká ministerstva financí a životního prostředí, stejně jako švýcarská strana, se v prosinci podařilo vybrat stavební firmu Strabag, která navíc předložila nabídku o necelých 12 milionů nižší, než se kterou počítal původní projekt. Beroun již začal vyjednávat s poskytovatelem dotace o využití uspořené částky na rozšíření a obohacení tohoto projektu.
„Projektová dokumentace k přesunu nádraží vznikala již před mnoha lety. Tehdy byla ve stavebnictví naprosto odlišná situace a právě to se příznivě odrazilo i na nabídkách stavebních firem,“ potvrdila vedoucí Odboru územního plánování a regionální rozvoje Dana Vilhelmová. Podle ní je reálné, že švýcarská strana, která městu na stavební práce v rámci přesunu nádraží udělila dotaci ve výši 56 milionů korun, zbylou část Berounu ponechá. Jasno ale bude až po Novém roce. „Mají podmínku, že peníze budou použity tak, aby naplnily cíle původního projektu, a navíc musí být stavebně vše dokončeno do června 2016,“ říká Vilhelmová s tím, že město již předložilo návrh možných aktivit na zařazení do schválené alokace projektu. V rámci samotné stavby autobusového nádraží by mohlo jít o pořízení venkovní elektronické tabule a vybudování přístřešků pro všechna tři nástupiště včetně laviček. Původně se přitom počítalo pouze s jedním přístřeškem nejblíže k nádraží. Město také navrhlo, aby další část sumy byla použita na vybudování nové příjezdové komunikace včetně samostatné cyklostezky do lokality Na Podole. Druhá část by mohla být využita na revitalizaci stávajících prostor autobusového nádraží na Závodí.
Firma Strabag má zahájit stavební práce v polovině ledna 2015. V první etapě počítá s vybudováním přeložek sítí a kabelů. Na duben je plánován začátek výstavby nové kruhové křižovatky Tyršova, úprav v ulici U Nádraží a nové příjezdové komunikace. (tm)

23. 12. 2014

Město vybere firmu na přesun nádraží

Výběru stavební firmy na přesun autobusového nádraží již nic nestojí v cestě. Znění veřejné zakázky již odsouhlasili jak berounští zastupitelé, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, tak i švýcarská strana. Právě ta zadávací dokumentaci pečlivě studovala a koncem června souhlasila s jejím konečným zněním. Vzhledem k tomu, že jde o významnou veřejnou zakázku, nechalo si město zpracovat zadávací dokumentaci odbornou firmou Gordion.
Výběrové řízení bude vypsáno ještě během prázdnin. Zveřejněno musí být dle podmínek Evropské unie v Úředním věstníku veřejných zakázek, současně i v systému pro evropské veřejné zakázky. Zde musí být zveřejněno minimálně 72 dní. Průběh výběrového řízení, stejně jako následný výběr firmy bude opět schvalovat Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, i švýcarská strana.
Město na přesun autobusového nádraží získalo dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce přes 52 milionů korun. Celkové náklady ale přesáhnou 60 milionů korun a spoluúčast města, kterou již v minulosti odsouhlasili zastupitelé, činí necelých deset milionů korun. Jde tak o jednu z největších investičních akcí posledních let.

1. 8. 2014

Představitelé Programu švýcarsko-české spolupráce zavítají do Berouna

Představitelé Programu švýcarsko-české spolupráce zavítají počátkem června do Berouna. Cílem návštěvy je mimo jiné i představení nového vedoucího programu, kterým se stal Martin Scherer. Do Berouna zavítá delegace 6. června a zajímat se bude o průběh příprav přesunu autobusového nádraží, na který město získalo z programu dotaci ve výši 52 milionů korun. Švýcarská strana již přezkoumala chystanou zadávací dokumentaci na zmíněný projekt, kterou označili za vyzrálou a kvalitní. Drobné připomínky se týkaly pouze kabelových prací, časového harmonogramu a hodnoticích kritérií. Tyto připomínky budou následně zaneseny do zadávací dokumentace, kterou pro město zpracovává specialista v tomto oboru, společnost Gordion.

27. 5. 2014

K nádraží bude jezdit více spojů

Letošní rok je z hlediska dopravy a dopravních staveb v Berouně opravdu výjimečný. Probíhá výstavba parkovacího domu a zahájen bude přesun autobusového nádraží. Na otázky, jaké změny v této souvislosti chystá ve spolupráci s městem zdejší dopravce, společnost PROBOBUS, odpovídá vedoucí berounské provozovny Vladimír Káš.
Koho se podle vás nejvíce dotkne přesun autobusového nádraží?
Obecně se dotkne většiny cestujících, protože všechny příměstské linky budou vedeny na nové autobusové nádraží. Cestující tak získají možnost přímého spojení na vlak. Naopak se změny nijak nedotknou linek směřujících na Prahu, neboť pro tyto linky plánujeme zachování stávajících tras.
Jak by tedy příměstské linky měly jezdit?
Jak se na přesun připravuje vaše společnost?
V první fázi jsme sledovali počty cestujících v jednotlivých spojích a vypracovávali analýzy. Následně jsme předložili alternativní návrhy k řešení, které projednali zástupci města i komise dopravy. Až bude schválen definitivní návrh změn, pak bude nutné začít s administrativními věcmi jako je změna licencí pro provozování autobusové dopravy. Ta je vždy nutná, když se mění trasy. Na to pak naváže změna jízdního řádu.
Jak by se měly změnit trasy jednotlivých linek MHD?
Linka A by měla jezdit beze změny. Linka B, která jezdí po Plzeňské, by nově zajížděla k nádraží a pak se opět vracela na stávající trasu. Linka C by jezdila přímo jen mezi Jarovem a Zdejcinou.
Počítáte se zavedením přímé linky od nádraží k nemocnici?
Tuto trasu by měla zajišťovat linka H, která jezdí z Hostími a měla by být prodloužena až k nádraží.
Podle jakých kritérií jste vybírali optimální varianty?
Byla to zejména časová a místní dostupnost. Cílem bylo, aby se cestujícím nezhoršila dosažitelnost zastávek a to jak místně, tak časově.
Změní se tedy nějak počet spojů?
Obecně se nezmění, vzroste jen počet spojů zajíždějících k vlakovému nádraží. Posílit by se měla také spojení pro obyvatele ze Třídy Míru s centrem Beroun. Díky tomu, že náš vozový park prošel výraznou obměnou, splňuje ty nejpřísnější emisní normy a dojde ke snížení emisních limitů v centru Berouna.
Plánuje se umístění nových zastávek či jejich přesun?
Na původním autobusovém nádraží vznikne nová zastávka, takže obyvatelé ze Závodí nemusí mít obavu, že by museli někam chodit. Ve fázích úvah je nyní i přesun zastávky od Černého koně k Medicentru. U některých zastávek se plánuje jejich revitalizace či jiné úpravy.

Přesun autobusového nádraží
+ Cestující budou mít větší možnost kombinovat autobusovou a vlakovou dopravu
+ Do centra bude z nádraží chodit více lidí pěšky. Sloužit jim bude nová lávka přes Litavku, která se letos vybuduje
+ V souvislosti s přesunem nádraží se plánuje také rozšíření levostranného chodníku na mostě přes železnici ve směru na Zavadilku.
+ Plocha stávajícího autobusového nádraží poslouží na vybudování nových parkovacích míst.

23. 5. 2014

Přesun nádraží začne výběrovým řízením na stavební firmu

V roce 2014 se naplno rozjede největší investiční akce posledních let – stavba a přesun autobusového nádraží. Výběrové řízení na stavební firmu, které bude vyhlášeno v prvním čtvrtletí roku 2014, pro město zpracoval specialista v tomto oboru, společnost Gordion. „Podmínky výběrového řízení jsme museli konzultovat s ministerstvy financí i životního prostředí. Následně bylo potřeba pořídit překlad a ten nechat odsouhlasit švýcarskou stranu,“ popsala městská architektka Dana Vilhelmová.
V souvislosti s přesunem autobusového nádraží se plánují i další nezbytné opravy, přeložky sítí či rekonstrukce přístupových cest k budoucímu centrálnímu dopravnímu uzlu. Ze směru od centra jde o výstavbu nové lávky přes Litavku. Ze směru od Zavadilky se zase plánuje rozšíření chodníku přes silniční most nad železniční tratí. Cílem je zajistit větší bezpečnost na frekventované silnici. Realizace bude ale složitá, neboť se jedná o krajskou komunikaci a most je také majetkem kraje. Mimo získání nezbytných souhlasů majitele bude nutné provést investici z vlastních prostředků, neboť na tuto akci nelze využít žádný dotační titul.
Město na přesun autobusového nádraží získalo dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce přes 52 milionů korun. Celkové náklady ale přesáhnou 60 milionů korun a spoluúčast města, kterou již odsouhlasili zastupitelé, činí necelých deset milionů korun.

4. 12. 2013

Radní schválili statut Řídícího výboru

Statut Řídícího výboru projektu Veřejná doprava pro všechny schválila ve středu 24. července Rada města Beroun. Je to jeden z dalších legislativních kroků, který je nutný pro další realizaci přesunu autobusového nádraží k vlakovému. Na tento projekt Beroun získal dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Řídící výbor tvoří zástupci ministerstev životního prostředí a financí a zástupce města Beroun. Zasedání se konají nejméně jednou ročně a na jejich programu bývají projednání strategických rozhodnutí spojených s výstavbou.

25. 7. 2013

Chystá se návrh nového vedení MHD

Největší investiční akce posledních let v Berouně - přesun autobusového nádraží k vlakovému – pokračuje dalšími jednání se zástupci největšího dopravce firmy PROBO BUS. Týkají se následné úpravy vedení autobusových linek. „Cílem je navrhnout optimální systém jednotlivých městských i meziměstských linek. Zájem města je obsloužit jednotlivé lokality tak, aby nedošlo ke zhoršení současného stavu,“ uvedla Dana Vilhelmová, vedoucí Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Přes prázdniny by měl být připravený k projednání první návrh vedení linek. O konečné podobě bude město informovat občany prostřednictvím webových stránek i Radničního listu.

5. 7. 2013

Město hledá zhotovitele prováděcí dokumentace pro přesun nádraží

Odbor městského majetku a investic MěÚ Beroun vypsal 13. března výběrové řízení na zhotovitele prováděcí dokumentace pro přemístění autobusového nádraží k vlakovému. Je to další z potřebných kroků potřebných pro finální vypsání výběrového řízení na zhotovitele celé této stavby.
Veškeré kroky a podmínky související s přemístěním autobusového nádraží bedlivě sleduje švýcarská strana. Právě z  Programu švýcarsko-české spolupráce totiž Beroun získal na tento projekt dotaci, která činí cca 52 milionů korun, což je 85% celkových uznatelných nákladů, které jsou ve výši
61 milionů.
"Prováděcí dokumentace bude řešit do podrobnosti danou stavbu. To znamená například umístění informačních tabulí, pořízení mobiliáře, použitý druh materiálů, ale i zeleně," popsala městská architektka Dana Vilhelmová.
Zájemci mohou podat nabídku v rámci výběrového řízení do 29. 3.2013 do 8:00 hodin.

14. 3. 2013

Přesun nádraží by mohl začít v létě

Největší investiční akce posledních let v Berouně - přesun autobusového nádraží k vlakovému – pokračuje dalšími nezbytnými kroky. V první polovině prosince proběhlo výběrové řízení na firmu, která zajistí organizaci výběrového řízení stavební firmy pro tento projekt. Ze čtyř předložených nejlépe splnila hodnotící kritérium nabídka firma Gordion. Ta by měla během ledna připravit podmínky výběrového řízení. Zadávací podmínky bude schvalovat jak ministerstvo financí, tak i švýcarská strana. Právě z  Programu švýcarsko-české spolupráce totiž Beroun získal na tento projekt dotaci. „Byli bychom rádi, kdyby se počátkem léta mohlo začít stavět,“ uvedla vedoucí územního rozvoje a plánování Dana Vilhelmová s tím, že dotace činí cca 52 milionů korun, což je 85% celkových uznatelných nákladů, které jsou ve výši 61 milionů.

18. 12. 2012

Dohoda o projektu přesunu autobusového nádraží k vlakovému podepsána

Dne 6. září byla podepsána Dohoda o projektu přesunu autobusového nádraží k vlakovému. Toto datum je v souladu s pravidly Programu švýcarsko-české spolupráce počátečním datem oprávněnosti výdajů projektu. Nyní tedy mohou být vyhlášena první výběrová řízení, a to na překlady odborných textů a dokumentů pro projekt Veřejná doprava pro všechny.Další veřejná zakázka se  týká samotné organizace výběrového řízení. Předmětem zakázky je zajištění služeb pro výběr dodavatele stavebních prací.

15. 10. 2012

Stránka