Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Přesun nádraží začne výběrovým řízením na stavební firmu

V roce 2014 se naplno rozjede největší investiční akce posledních let – stavba a přesun autobusového nádraží. Výběrové řízení na stavební firmu, které bude vyhlášeno v prvním čtvrtletí roku 2014, pro město zpracoval specialista v tomto oboru, společnost Gordion. „Podmínky výběrového řízení jsme museli konzultovat s ministerstvy financí i životního prostředí. Následně bylo potřeba pořídit překlad a ten nechat odsouhlasit švýcarskou stranu,“ popsala městská architektka Dana Vilhelmová.
V souvislosti s přesunem autobusového nádraží se plánují i další nezbytné opravy, přeložky sítí či rekonstrukce přístupových cest k budoucímu centrálnímu dopravnímu uzlu. Ze směru od centra jde o výstavbu nové lávky přes Litavku. Ze směru od Zavadilky se zase plánuje rozšíření chodníku přes silniční most nad železniční tratí. Cílem je zajistit větší bezpečnost na frekventované silnici. Realizace bude ale složitá, neboť se jedná o krajskou komunikaci a most je také majetkem kraje. Mimo získání nezbytných souhlasů majitele bude nutné provést investici z vlastních prostředků, neboť na tuto akci nelze využít žádný dotační titul.
Město na přesun autobusového nádraží získalo dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce přes 52 milionů korun. Celkové náklady ale přesáhnou 60 milionů korun a spoluúčast města, kterou již odsouhlasili zastupitelé, činí necelých deset milionů korun.

4. 12. 2013

Radní schválili statut Řídícího výboru

Statut Řídícího výboru projektu Veřejná doprava pro všechny schválila ve středu 24. července Rada města Beroun. Je to jeden z dalších legislativních kroků, který je nutný pro další realizaci přesunu autobusového nádraží k vlakovému. Na tento projekt Beroun získal dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Řídící výbor tvoří zástupci ministerstev životního prostředí a financí a zástupce města Beroun. Zasedání se konají nejméně jednou ročně a na jejich programu bývají projednání strategických rozhodnutí spojených s výstavbou.

25. 7. 2013

Chystá se návrh nového vedení MHD

Největší investiční akce posledních let v Berouně - přesun autobusového nádraží k vlakovému – pokračuje dalšími jednání se zástupci největšího dopravce firmy PROBO BUS. Týkají se následné úpravy vedení autobusových linek. „Cílem je navrhnout optimální systém jednotlivých městských i meziměstských linek. Zájem města je obsloužit jednotlivé lokality tak, aby nedošlo ke zhoršení současného stavu,“ uvedla Dana Vilhelmová, vedoucí Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Přes prázdniny by měl být připravený k projednání první návrh vedení linek. O konečné podobě bude město informovat občany prostřednictvím webových stránek i Radničního listu.

5. 7. 2013

Město hledá zhotovitele prováděcí dokumentace pro přesun nádraží

Odbor městského majetku a investic MěÚ Beroun vypsal 13. března výběrové řízení na zhotovitele prováděcí dokumentace pro přemístění autobusového nádraží k vlakovému. Je to další z potřebných kroků potřebných pro finální vypsání výběrového řízení na zhotovitele celé této stavby.
Veškeré kroky a podmínky související s přemístěním autobusového nádraží bedlivě sleduje švýcarská strana. Právě z  Programu švýcarsko-české spolupráce totiž Beroun získal na tento projekt dotaci, která činí cca 52 milionů korun, což je 85% celkových uznatelných nákladů, které jsou ve výši
61 milionů.
"Prováděcí dokumentace bude řešit do podrobnosti danou stavbu. To znamená například umístění informačních tabulí, pořízení mobiliáře, použitý druh materiálů, ale i zeleně," popsala městská architektka Dana Vilhelmová.
Zájemci mohou podat nabídku v rámci výběrového řízení do 29. 3.2013 do 8:00 hodin.

14. 3. 2013

Přesun nádraží by mohl začít v létě

Největší investiční akce posledních let v Berouně - přesun autobusového nádraží k vlakovému – pokračuje dalšími nezbytnými kroky. V první polovině prosince proběhlo výběrové řízení na firmu, která zajistí organizaci výběrového řízení stavební firmy pro tento projekt. Ze čtyř předložených nejlépe splnila hodnotící kritérium nabídka firma Gordion. Ta by měla během ledna připravit podmínky výběrového řízení. Zadávací podmínky bude schvalovat jak ministerstvo financí, tak i švýcarská strana. Právě z  Programu švýcarsko-české spolupráce totiž Beroun získal na tento projekt dotaci. „Byli bychom rádi, kdyby se počátkem léta mohlo začít stavět,“ uvedla vedoucí územního rozvoje a plánování Dana Vilhelmová s tím, že dotace činí cca 52 milionů korun, což je 85% celkových uznatelných nákladů, které jsou ve výši 61 milionů.

18. 12. 2012

Dohoda o projektu přesunu autobusového nádraží k vlakovému podepsána

Dne 6. září byla podepsána Dohoda o projektu přesunu autobusového nádraží k vlakovému. Toto datum je v souladu s pravidly Programu švýcarsko-české spolupráce počátečním datem oprávněnosti výdajů projektu. Nyní tedy mohou být vyhlášena první výběrová řízení, a to na překlady odborných textů a dokumentů pro projekt Veřejná doprava pro všechny.Další veřejná zakázka se  týká samotné organizace výběrového řízení. Předmětem zakázky je zajištění služeb pro výběr dodavatele stavebních prací.

15. 10. 2012

Zástupci Berouna se zúčastnili konference Programu švýcarsko-české spolupráce

Konference Programu švýcarsko-české spolupráce se v Praze zúčastnila berounská starostka Šárka Endrlová a vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová. Účastníkům konference představily projekt Veřejná doprava pro všechny, na který se Berounu podařilo získat právě z Programu švýcarsko-české spolupráce dotaci přes 52 milionů korun. Projekt počítá s přemístěním autobusového nádraží k vlakovému.
Na konferenci vystoupili rovněž další příjemci grantů. Berounskou prezentaci si můžete prohlédnout níže v odkazu.

12. 9. 2012 Zobrazit více

V srpnu budou vyhlášena výběrová řízení v rámci projektu Veřejná doprava pro všechny

Rada města Beroun schválila 16. července na svém zasedání zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na překlad odborných textů a dokumentů pro projekt Veřejná doprava pro všechny. V jeho rámci se počítá s přemístěním autobusového nádraží k vlakovému. Město Beroun na tento projekt získalo dotaci přes 52 milionů korun z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Současně rada schválila i zadávací podmínky pro další veřejnou zakázku malého rozsahu spojenou s přemístěním autobusového nádraží, tentokrát se týká samotné organizace výběrového řízení. Předmětem zakázky je zajištění služeb pro výběr dodavatele stavebních prací. Výběrová řízení mají být vyhlášena během srpna.

17. 7. 2012

Začala konkrétní jednání k přemístění nádraží

Zastupitelstvo města Berouna dalo počátkem června jasnou zelenou přemístění autobusového nádraží k vlakovému. Zastupitelé totiž jednomyslně odsouhlasili spolufinancování tohoto projektu, na který Beroun získal z Programu švýcarsko-české spolupráce 52,3 milionu korun.
Zastupitelé schválili Potvrzení o zajištění spolufinancování projektu, v němž Beroun jako žadatel prohlašuje, že zajistí spolufinancování 15% oprávněných výdajů projektu minimálně ve výši 466 890 CHF (přibližně deset milionů korun) z vlastních zdrojů po celou dobu realizace.
Současně se rozjela série důležitých jednání, a to jak na ministerstvech financí a životního prostředí, tak i s dopravcem a zejména obyvateli dotčeného bytového domu u vlakového nádraží. „Pozvali jsme obyvatele na schůzku, neboť považujeme za důležité jim vše vysvětlit a poskytnout přesné informace o tomto projektu,“ uvedla městská architektka Dana Vilhelmová. Ta se současně koncem června zúčastnila semináře na Ministerstvu životního prostředí ČR. Hlavním bodem bylo projednání časového průběhu samotné realizace projektu a jejího financování. „Tedy to, zda bude stavba proplácena průběžně, a nebo až po skončení, kdy bude nutné celý projekt předfinancovat,“ doplnila.
V souvislosti se získáním obří dotace se rozjedou i první výběrová řízení. Během léta budou vypsána hned dvě. Jde o výběrové řízení na nutné překlady, které vyžaduje v případě některých dokumentů švýcarská strana. Dále jde o výběrové řízení na externího dodavatele, který pro Beroun zajistí zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby autobusového nádraží. Současně bude během léta vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele tendrové dokumentace nutné pro výběr zhotovitele stavby, v září se bude vybírat opět transparentním způsobem technický dozor investora.
Výběrové řízení na samotného zhotovitele stavby je naplánováno na říjen. Zahájení stavby je plánované na jaro 2013.

2. 7. 2012

Zastupitelstvo odsouhlasilo spolufinancování projektu autobusového nádraží

Zastupitelstvo města Berouna včera jednomyslně odsouhlasilo spolufinancování projektu Veřejná doprava pro všechny z Programu švýcarsko-české spolupráce, který počítá s přemístěním autobusového nádraží k vlakovému. Na tento projekt získal Beroun dotaci 52,3 milionu korun.
Zastupitelé schválili Potvrzení o zajištění spolufinancování projektu, v němž Beroun jako žadatel prohlašuje, že zajistí spolufinancování 15% oprávněných výdajů projektu minimálně ve výši 466 890 CHF z vlastních zdrojů po celou dobu realizace, jde přibližně o deset milionů korun. V případě, že skutečné výdaje projektu budou vyšší než schválené, musí vždy žadatel zajistit financování výdajů nad rámec schváleného rozpočtu z vlastních zdrojů. Žadatel se také zaručuje financovat neoprávněné náklady.
Dále žadatel zajistí průběžné financování realizace projektu tak, aby mohla probíhat podle časového a věcného harmonogramu. S ohledem na plánované rozvržení zpětných plateb (refundací) ze zdrojů Programu švýcarsko-české spolupráce nesmí dojít k deficitu finančních prostředků.

5. 6. 2012

Stránka