Obsah

Aktuální informace ke skládce Lištice

Typ: ostatní
Aktuální informace ke skládce Lištice 1Nejvyšší soud České republiky rozhodl o odkladu vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Praze o vyklizení částí dvou pozemků pod skládkou Lištice, které patří Květoslavu Šebelovi.

O vyklizení cca 1600 metrů čtverečních zmíněných pozemků rozhodl Okresní soud v Berouně dne 19. 12. 2014 a tuto část rozsudku potvrdil Krajský soud v Praze dne 28. 6. 2016. Město Beroun tak do dvou let od obdržení rozsudku mělo uvedené pozemky vyklidit. Proti tomu podalo v zastoupení právního zástupce Jaroslava Tenkráta dovolání a v červnu letošního roku navrhlo Nejvyššímu soudu ČR odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud ČR shledal, že jsou splněny předpoklady pro odložení vyklizení části skládky Lištice a rozhodl, že vyklizení částí pozemků se odkládá do doby nabytí právní moci rozhodnutí o dovolání podané městem Beroun.

Město Beroun se po celé dva roky od vynesení rozsudku Krajským soudem v Praze snažilo vyřešit všechny legislativní kroky pro vyklizení skládky. Bohužel tyto kroky a realizaci vyklizení nebylo možné do stanovené dvouleté lhůty stihnout. I podle závěrů EIA je nutné ještě dopracovat některé body, které jsou nezbytně nutné pro vydání územní rozhodnutí na vyklizení části skládky.  „Město Beroun bude po dohodě se svým právním zástupcem konzultovat další postup tak, abychom se ve všech bodech chovali jako řádný hospodář a i nadále vynakládali pouze nezbytně nutné prostředky,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.
 


Vytvořeno: 23. 11. 2018
Poslední aktualizace: 23. 11. 2018 13:14
Autor: