Obsah

Beroun - door to door systém sběru a svozu odpadů

Typ: ostatní
Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město nakoupit nádoby na tříděné odpady.

Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, jedlý olej a tuk nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 


Příloha

Vytvořeno: 19. 7. 2021
Poslední aktualizace: 19. 7. 2021 14:08
Autor: