Obsah

Beroun je i přes prodělanou pandemii finančně zdravý

Typ: ostatní
informaceHospodaření měst a obcí komplikovala v loňském roce nejen mimořádná opatření proti šíření koronaviru, ale v závěru roku i přijetí nových daňových zákonů, které se negativně promítly do tvorby obecních rozpočtů na rok 2021. Přesto všechno si Beroun zachoval své „finanční zdraví“ a účetní rok zakončil k 31. 12. 2020 zůstatkem na účtu ve výši 114 milionů korun.

Byť toto číslo svou výší přímo vybízí k veřejné pochvale, jde o pouhý účetní údaj, který o reálném stavu městských financí nic nevypovídá, neboť zahrnuje i cenu již hotových a k 31. prosinci neuhrazených investic.

Vypovídající hodnotu má pouze to, kolik z těchto peněz jsme schopni zapojit do rozpočtu na rok 2021. V našem případě se jedná o částku přesahující 43 milionů korun, která nám umožní pokračovat v plánovaných investicích do rozvoje městské infrastruktury,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.
Jak dále dodala, k tomuto výsledku hospodaření napomohla rovněž spolupráce s renomovanými odborníky. „Díky ní se nám podařilo velmi přesně odhadnout důsledky opatření, která nastala v souvislosti s pandemií koronaviru,“ připomněla.

Podle ekonoma Luďka Tesaře, který se téměř pětadvacet let specializuje na rozbor hospodaření měst a obcí a je spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní, je skvělý stav berounských financí založen na dosud výborné finanční likviditě a poměrně nízké zadluženosti.

Úvěrový rámec, který město využívá pro své investice, šetří miliony korun ročně i tím, jak roste cena např. stavebních prací. Díky úvěrovému rámci jsme schopni provést investici velmi rychle.  Zároveň umožňuje městu využívat dotačních titulů, kde je nezbytnou podmínkou předfinancování projektů a finanční spoluúčast města.

V posledních čtyřech letech Beroun zlepšil své provozní saldo, vývoj běžných příjmů je lepší než vývoj běžných výdajů a již deset let vykazuje souhrnně přebytek rozpočtu. „Celkově lze vývoj financí označit za excelentní práci vedení města i ekonomického managementu. Svůj podíl na tom má i mimořádně vysoká výše investic do majetku města,“ hodnotí ekonomické počiny Berouna Luděk Tesař.

Kapitálové výdaje města na investiční projekty v roce 2020 přesáhly 271 milionů korun, což je 13 800 korun na jednoho obyvatele.

I přes dobré hospodaření ekonomové Berounu doporučují, aby uvážlivě využíval dotace, investoval zejména do technologií a majetku vytvářejících podmínky pro podnikání a bydlení a zaváděl nové technologie snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb.

Dluh města je v současné době 103 milionů korun, které je schopno bez problémů splácet. Strop bezpečné zadluženosti byl přitom odborníky stanoven až na 500 milionů korun.


Vytvořeno: 14. 1. 2021
Poslední aktualizace: 14. 1. 2021 14:48
Autor: