Obsah

Beroun představil Koncepci dopravy

Typ: ostatní
koncepceV Kulturním domě Plzeňka byl ve středu 26. února za účasti představitelů města – starostky Soni Chalupové a místostarostů Michala Mišiny a Dušana Tomča veřejně představen jeden z klíčových dokumentů na další desetileté období - Koncepce dopravy. Jde o první souhrnný dokument, který sjednotil všechny existující dokumenty města z oblasti dopravy.

Výsledkem je jak analýza současného stavu, tak návrhová část s plánem aktivit směřující k naplnění cíle bezpečné a udržitelné mobility ve městě, a to až do roku 2030. Dopravní koncepci města Beroun zpracovala na základě veřejné soutěže společnost AFRY.

Dokument komplexně řeší mobilitu ve městě zahrnující všechny typy přepravy osob individuální, veřejnou, cyklistickou i pěší. Je zde např. navrženo nové vedení linek MHD tak, aby obsluhovaly novou zástavbu, součástí jsou i školní autobusy, díky nimž by bylo možné snížit dopravní zátěž v okolí škol a v centru města. V návrhové části koncepce jsou uvedena problematická a konfliktní místa z hlediska bezpečnosti provozu a navržena možná řešení, jedná se například o vhodné situování přechodů pro pěší. Řeší se zde, které přechody jsou vhodné a které by bylo naopak z hlediska bezpečnosti žádoucí přesunout. Pozornost je věnována rozvoji veřejné dopravy, zejména cyklodopravy, jsou zde navrženy nové cyklotrasy pro jednodušší cestování po městě.

V návrhové části jsou uvedeny harmonogramy, jak by se navržená opatření měla postupně realizovat, a to až do roku 2030. V tuto chvíli je ještě předčasné hovořit o tom, které navržené aktivity se budou realizovat a kdy, kolik prostředků bude nakonec nutné vynaložit z městského rozpočtu, protože se samozřejmě bude město snažit získat i jiné zdroje financování, pokud se taková možnost naskytne.

Jisté je, že v průběhu desetiletého období bude nutné dokument průběžně aktualizovat s ohledem na nové skutečnosti, ať už je to blížící se integrace veřejné dopravy v Berouně nebo pokračování rekonstrukce Plzeňské ulice včetně vybudování nového kruhového objezdu v Košťálkově ulici.

Ti, co ještě neměli možnost se s koncepcí dopravy seznámit, mohou tak učinit na www.mesto-beroun.cz , kde ji najdou v části Pro občany, v záložce Doprava a parkování.

 


Vytvořeno: 27. 2. 2020
Poslední aktualizace: 27. 2. 2020 12:29
Autor: