Obsah

Beroun získával dotaci v průměru každý čtvrt rok

Typ: ostatní
-

Deset let uplynulo v letošním roce od vstupu České republiky do Evropské unie. Díky tomu se Beroun mohl po celé uvedené období ucházet o evropské dotace. O tom, že si vedl skvěle, svědčí suma, kterou se mu za tu dobu podařilo pro své občany získat. Na celkem 36 projektů získal přibližně tři čtvrtě miliardy korun.

Unie vycházela z takzvaného Principu solidarity, na jehož základě bohatší země EU přispívají na rozvoj chudších států a regionů. A tak se pojmy jako strukturální fondy či fondy EU v uplynulých deseti letech skloňovaly také v Berouně ve všech pádech. Beroun totiž patřil v získávání finanční podpory k těm nejúspěšnějším městům.

Vůbec první zkušenost s evropskými dotacemi získal Beroun hned po ničivých povodních, které Beroun postihly v srpnu 2002. V souvislosti s odstraňováním povodňových škod do města putovalo na 60 milionů korun. Z další dotace se podařilo vybudovat novou lávku pro pěší přes Berounku, která se otevírala necelý rok po ničivé katastrofě.

Nasazení týmu pracovníků, který měl na radnici na starost evropské fondy, se rozjelo na plné obrátky. Mnohdy museli bojovat se složitým a administrativně náročným systémem dotací. Přesto byla jejich úspěšnost takřka stoprocentní. Z celkového počtu čtyřiceti podaných žádostí Berounu nevyšly jen dvě. V případě dvou dotací Beroun sice finance získal, ale kvůli poměrně vysoké finanční spoluúčasti se město rozhodlo přidělené dotace nevyužít. V přepočtu to znamená, že Beroun si průměrně každý čtvrt rok připisoval jednu získanou dotaci.

Beroun naplno využil poslední šanci

Financování v rámci EU funguje v sedmiletých cyklech, takzvaných programových obdobích. Česká republika po svém začlenění stihla už jen konec období 2000-2006, naopak celé absolvovala programové období 2007-2013. Rok 2014 je tak pro členské státy Evropské unie dalším odrazovým můstkem do nového cyklu, ale současně znamenal poslední šanci dosáhnout na zbylé finance z období minulého. Tuto šanci Beroun nepromarnil. Jen od ledna se mu podařilo získat už osm významných dotací.  Mnohdy to ale znamenalo přistoupit na ne zcela komfortní podmínky realizace projektů. Městu se například podařilo získat dotaci 16 milionů korun na opravu částí ulic Kollárova a Preislerova u 2. ZŠ a MŠ. „Samozřejmě logické by bylo opravovat tyto ulice o prázdninách, kdy není ve škole provoz. Pokud jsme ale chtěli tuto štědrou dotaci využít, neměli jsme jinou šanci, než počkat na její oficiální přijetí a s pracemi začít až poté,“ vysvětluje starostka Šárka Endrlová.

DOTAČNÍ NEJ

NEJvyšší dotace

Na rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun získalo město celkem 270 milionů korun. Šlo o bezesporu největší investiční akci v 750leté historii města. Celkové náklady projektu přesáhly částku 404 milionů korun. Postupně vzniklo 16,504 km nových kanalizačních stok. Na moderní berounskou čistírnu odpadních vod se v konečné fázi napojilo 7 000 obyvatel nejen z Berouna, ale i z Králova Dvora.

NEJinovativnější dotace

Lávka pro pěší přes Berounku patří k jedné z chloub města. Na její obnovu získal Beroun v roce 2002 necelých 9 milionů korun. Lávka je unikátní svým zvedacím mechanismem, který ji umožní při každé další povodni vyzdvihnout a tím předejít jejímu zničení. Naposledy se lávka zvedala loni při červnových povodních.

NEJoriginálnější dotace

Součástí projektu Beroun - město cestovního ruchu, jehož cílem bylo vytvořit jednotné tištěné propagační materiály, byla mapa města s informacemi v Braillově slepeckém písmě. Město Beroun za tuto mapu získalo zvláštní cenu poroty na 11. národní přehlídce propagačních materiálů TOURPROPAG 2007 v Písku. Součástí kolekce byl též nový turistický průvodce, tiskoviny v řadě jazykových mutací a také prezentační CD s virtuální procházkou městem.

Pro NEJmenší

Díky dotacím se v Berouně podařilo v roce 2010 vybudovat novou mateřskou školu v Preislerově ulici s 88 místy pro děti, dopravní hřiště vedle kempu na Závodí a dětská hřiště v různých lokalitách města. V letošním roce se ve všech berounských školkách doplnily zahrady o nové herní prvky, dopravní hřiště a také byly dodány didaktické pomůcky.

NEJekologičtější dotace

Beroun získal dotaci na zateplení rozlehlého areálu II. ZŠ Preislerova a zateplení MŠ Drašarova. Silniční dopravě převážně v centru se snažil ulevit budováním nových cyklostezek a záchytných parkovišť. Lidé se tak pohodlně mohou dostat do Berouna na kole po cyklostezce Po stopách Českých králů z Králova Dvora, Nižboru či Srbska. Parkoviště P&R slouží řidičům u vlakového nádraží od roku 2010, u Boškova statku již od roku 2006. V roce 2006 také proběhla rekultivace černé skládky v katastrálním území Zdejcina.

NEJpočetnější pracovní tým

Nejširší zapojení občanů města v průběhu realizace bylo u projektů Komunitního plánování sociálních služeb v Berouně. Ve čtyřech pracovních skupinách se tvorby dokumentů aktivně účastnilo několik desítek berounských obyvatel.


Vytvořeno: 3. 10. 2014
Poslední aktualizace: 3. 10. 2014 00:00
Autor: