Obsah

Byty zvláštního určení v penzionu pro seniory

Typ: ostatní
Domov penzion pro seniory, Na Parkáně 111 v Berouně může být v dnešní době jedním z řešení problémů seniorů i zdravotně postižených občanů, které zastihla drahota nájemního bydlení, i nutnost pomoci při péči o svoji osobu a domácnost nepřipravené.

Jednou z priorit nově ustanovené komise sociálních věcí a zdravotnictví při odboru Městského úřadu v Berouně se stala i pomoc této cílové skupině, zefektivnění pomoci žadatelům o byt v penzionu a upřednostňování těch, kteří využívají ve svých domácnostech na území města Berouna pečovatelskou službu. Bezbariérové bydlení v penzionu a pečovatelská služba v domě sídlící by pro ně bylo velkou pomocí. Finanční prostředky by mohli soustředit na zajištění péče a nešetřit je na předražené nájemné. Tato pomoc musí samozřejmě vyplývat a být opodstatněná a podložená kvalitní sociální prací – sociálním šetřením. Předpokladem správného rozhodování o předělení bytu v penzionu je komplexní posouzení životní situace žadatele o byt a pomoc, kterou jako komise sociální vnímáme v první řadě. Dnešní doba s sebou přináší velké finanční náklady na provoz domácnosti, bezradnost a snižující se možnosti spokojeného stáří, a to zejména osamoceným seniorům.

Velkou část problémů může řešit kvalitní sociální práce, základní i odborné poradenství sociálních pracovníků, terénní služby – pečovatelská služba, osobní asistence. Vhodným způsobem může být i přestěhování potřebných občanů do Domova pro seniory, Na Parkáně čp. 111, v Berouně – domu s pečovatelskou službou. Občané města mají možnost v tomto domě využívat od pondělí do pátku pečovatelskou službu od 7.00 hod. do 19.00 hod., včetně sobot, nedělí i svátků. Služby jsou zde v dostatečném rozsahu - péče o vlastní osobu, domácnost i styk s vnějším okolím. Kulturní aktivity v penzionu bývají poměrně časté a společná káva v naší kavárničce Vás vytrhne také ze samoty. Jediné co nabídnout našimi zaměstnanci nemůžeme, jsou zdravotní úkony. Ve spolupráci s Vaším lékařem může být však indikována bezplatná domácí zdravotní péče.Organizace, které se zdravotní péčí v domácnostech zabývají do penzionu docházejí dle potřeby.Naše zkušenosti s touto formou zdravotní  péče v penzionu jsou velmi pozitivní a současnými obyvateli využívány.

V penzionu je 39 bytů 1+KK a 7 bytů 2+KK, určené pro manželské dvojice. Každý, kdo přemýšlí o změně a potřebuje větší péči nebo je donucen ke změně ranami osudu a uvědomuje si, že potřebuje pomoc a dopomoc pečovatelské služby, navštivte nás. Rádi poskytneme potřebné informace, je možno i telefonicky  se sociální pracovnicí– 725 501 848, případně e-mailem – dpdberoun@tiscali.cz.

Ing. Miroslava Kučerová,  člen komise ZSV


Vytvořeno: 13. 3. 2023
Poslední aktualizace: 13. 3. 2023 08:43
Autor: Miroslava Kučerová