Obsah

Do Bezručovy ulice se vrátila doprava

Typ: ostatní
V úterý 19. října byl obnoven provoz v Bezručově ulici. Skončila tak 2. etapa této ulice. Současně se sem vrací původní autobusové spojení.

Úsek o délce 189 metrů navazuje na horní část ulice, která prošla opravou v roce 2017. Před zahájením této investiční akce prováděla letos v červnu společnost ČEZ pokládku nových kabelů v prostoru stavby. „Práce ČEZu  trvaly déle, než se původně plánovalo, proto samotná rekonstrukce vozovky a chodníků začala o několik týdnů později. Komunikace má nyní živičný povrch místo původních žulových kostek. Zlepšení stavebně technického stavu vozovky přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu, snížení prašnosti a zejména hlučnosti,“ připomněl místostarosta Michal Mišina.

Zároveň bylo v Bezručově ulici doplněno vodorovné a svislé dopravní značení, došlo také k úpravě a rekonstrukci kanalizačních vpustí, čímž se zásadně eliminují negativní vlivy stékající povrchové vody.

Myslelo se i na bezpečnost chodců. Chodníky byly osazeny bezpečnostními prvky bezbariérovosti  a vznikla nová bezpečná místa pro přecházení a přechody pro chodce. Podél mateřské školy Drašarova mohou řidiči využívat 14 nových podélných parkovacích stání.

V koordinaci s opravou ulice Bezručova se řešilo i nové veřejné osvětlení. Provedla se výměna kabelového vedení a svítidel včetně nasvícení přechodů pro chodce a míst pro přecházení.


Vytvořeno: 20. 10. 2021
Poslední aktualizace: 20. 10. 2021 11:40
Autor: