Obsah

Hlasujte pro berounské projekty v participativním rozpočtu

Typ: ostatní
O finanční podporu z participativního rozpočtu Středočeského kraje usilují tři projekty z Berouna. Aby dostaly finanční podporu na jejich realizaci, musí uspět v hlasování.

To probíhá buď na internetových stránkách ZDE, nebo písemnou formou. V tomto případě je potřeba vyplněný formulář zaslat na adresu Úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nebo odevzdat na podatelnu Krajského úřadu.

Hlasovat mohou pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a  starší 18let.

Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Díky větší paletě hlasů je možné přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v hlasování takové shody, která odráží zájem většiny hlasujících. Hlasování bude ukončeno 15. června.

 

Revitalizace parku Košťálkova

Návrh předložilo město Beroun v zastoupení místostarosty Michala Mišiny

 

Cílem projektu je pozvednout reprezentativní funkci prostoru, který je jedním z hlavních vstupů do města. V parku navrhnout takové úpravy, které budou atraktivní během celé vegetace a zároveň v jedné jeho části prostor zobytnit pro místní obyvatele sídliště. Chybět nebudou ani lavičky a odpočinkové plochy, počítá se i s místem na grilování.  Předkládaný projekt řeší prostor stávajícího parku při vjezdu do města, park těsně sousedí s lokalitou Velké sídliště, je vstupní branou do této části města. Velké sídliště je nejlidnatější čtvrtí Berouna, ve výškových panelových domech i nižších zděných domech bydlí převážná většina berounských občanů. Proto má navržená rekonstrukce velký veřejný prospěch, z pohledu obyvatel i z pohledu životního prostředí.

Jak jsme vás před časem informovali, tento projekt byl nejprve úředníky zamítnut. „Vznesli jsme proti tomuto rozhodnutí námitky, protože důvody pro vyloučení našeho projektu nebyly řádně vysvětleny. Vedení Středočeského kraje nás vyslyšelo a uznalo, že naše námitky jsou oprávněné. Projekt se proto může ucházet o participativní rozpočet,“ vysvětlil situaci místostarosta Michal Mišina. Nyní už záleží na veřejnosti, aby tento projekt podpořila dostatečným počtem hlasů!

Sadové úpravy podél ulice Plzeňská

Návrh předložilo město Beroun v zastoupení zastupitele Adama Voldána

 

Výsadbou stromořadí kaštanů chceme uzavřít rekonstrukci ulice Plzeňská. Stromořadí bude vysázeno do travnatého pásu mezi cyklostezku a hlavní silnici. Hlavní účelem je odstínit rušnou komunikaci od přilehlé obytné zóny a snížit zde hluk a prašnost, i proto je zvolen jírovec červený, který má bohatou korunu a velké listy bránící šíření hluku.

Dalším benefitem bude, že stromořadí fakticky oddělí silnici a souběžnou stezku pro pěší a cyklisty, tím by měl vzniknout přirozený bezpečnostní prvek. Vzhledem k orientaci místa nabídne alej příjemné zastínění stezky pro pěší a cyklisty. To by mohlo zvýšit jejich atraktivitu především v parném letním období.

Obecně platí, že výsadba stromů ve městě je základním pilířem přípravy na klimatickou změnu. Stromy přispívají k významnému snižování teploty, pomáhají vsakovat vodu do půdy, jsou významné z hlediska zachování biodiverzity a celkově přispívají k pohledové a pocitové atraktivitě místa.

Obnova berounských Brdatek - vybudování tůní a lávek

Návrh předložil spolek Berounská zeleň v zastoupení Václava Kováře

 

Brdatka jsou oblíbenou, i když v posledních letech opomíjenou volnočasovou lokalitou v pěší dostupnosti z centra města Berouna. Zároveň jsou významnou zónou výskytu ohrožených druhů. Autoři projektu chtějí podpořit zdejší pestrost přírodě blízkými opatřeními (obnovou původních tůní) a zároveň zpřístupnit další část této oblasti veřejnosti.

Cílem projektu je nabídnout obyvatelům důvod přijít a podívat se co je v Brdatkách nového. Vizí autorů je „přírodní akvárium“, tedy místo kam by mohly školy, rodiny nebo kdokoli jiný chodit pozorovat volně žijící druhy v jejich přirozeném prostředí. Takové přírodní akvárium – tůně spojené haťovými lávkami – jsou atraktivní pro procházku už jen ze své podstaty, nabízejí pohled přímo pod hladinu a do nitra unikátního biotopu. Tůně i jejich okolí budou obsahovat řadu zajímavých původních, za normálních okolností však jinak přehlédnutelných rostlin. Oblast je významná z hlediska obojživelníků a plazů, kterým se zlepší podmínky pro rozmnožování. Místo bude přístupné všem návštěvníkům bez omezení, stále půjde o volnou krajinu, a naváže na existující naučnou stezku „Talichova naučná stezka“.


Vytvořeno: 17. 5. 2020
Poslední aktualizace: 9. 6. 2020 14:57
Autor: