Obsah

Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne

Typ: ostatní
Do roku 2030 musí Česká republika recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době. Ve stejném roce také začne platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Zákonodárci stanovili tyto cíle v novém zákoně o odpadech, který vstoupil v účinnost od 1. ledna letošního roku.

 

Snížení skládkování na minimum je celoevropský trend a má hlavní společný cíl: maximálně recyklovat.

V průběhu roku 2021 musí všechny obce, tedy i Beroun nastavit nový místní poplatek za komunální odpad, a to novou místní vyhláškou. Tuto vyhlášku budou schvalovat berounští zastupitelé na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční 23. června.

Obce budou mít páky i na ty, kteří tvrdí, že odpad neprodukují. Nově jsou totiž oprávněny určit v obecně závazné vyhlášce minimální základ dílčího poplatku. 

Stanovení limitů

V roce 2021 je stanoven limit 200 kg komunálního odpadu uloženého na skládce na jednoho obyvatele. Po dosažení tohoto limitu zákon skládkovné výrazně zvyšuje. Ale pozor! Započítávají se však pouze osoby přihlášené k trvalému pobytu. V Berouně však žije minimálně o 10 % lidí více, kteří jsou ale hlášení k trvalému pobytu jinde. Za vyšší skládkovné tak budeme muset doplácet i kvůli nim. Obyvatelé Berouna totiž bohužel uvedeného limitu dosáhnou již v nejbližší době. Následně budeme muset za uložení komunálního odpadu hradit mnohem vyšší sazbu, která naroste o více než polovinu!

Samozřejmě je i cesta, jak zvyšování skládkovného co nejvíce eliminovat. Pokud bude obec snižovat množství opadu, které směřuje na skládku, podaří se nám udržet limit 200 kg na osobu a nebudeme muset za skládkovné platit vyšší taxu. „To je ale v rukou nás všech. Produkce odpadu je totiž otázkou každé rodiny, když budeme všichni poctivě třídit, můžeme limit udržet,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.

Třídění: cesta k úsporám

Ačkoli Berouňáci jsou v třídění odpadu na špičce v České republice, přesto město za skládkování komunálního odpadu vynakládá ze svého rozpočtu vysoké částky. Jen za minulý rok doplatilo nad rámec vybraných poplatků dalších 10 milionů korun ze svého rozpočtu. Za tuto částku bychom přitom například mohli opravit dvě ulice, zrealizovat nový park, deset dětských hřišť nebo postavit malou tělocvičnu.

Pokud nechceme vynakládat zbytečně další prostředky za skládkovné, musíme spojit síly a poctivě třídit.  To je totiž jediná cesta. Kromě toho pomůže domácí kompostování nebo maximální využití hnědých popelnic na bioodpad což také odklání odpady za skládek. Bioodpad totiž tvoří až 41 % hmotnosti komunálního odpadu!


Vytvořeno: 17. 6. 2021
Poslední aktualizace: 17. 6. 2021 07:31
Autor: