Obsah

Nový piktogramový koridor pro cyklisty v Berouně

Typ: ostatní
V ulici Za Městskou horou a v Kollárově ulici se o víkendu objevily na silnici nové piktogramy. Jedná se tzv. integrační opatření cyklodopravy a naznačuje účastníkům silničního provozu stopu průjezdu cyklistů.

 Značí se pouze vodorovným značením a má podobu piktogramu cyklisty a směrového znaku – šipky. Na tyto piktogramy navazuje cyklopruh v ulici Jungmannova. Tyto speciální piktogramy se postupně objeví v celé ulici Kollárova a na Husově náměstí. "Tímto krokem chceme zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích a zajistit propojení vedlejších ulic s páteřními silnicemi pro cyklodopravu. Pokud se to osvědčí, připravíme další lokality, kde by toto dorpavní značení dávalo smysl," uvedl místostarosta Dušan Tomčo. 

PRAKTICKÉ RADY PŘI CYKLISTY I ŘIDIČE

Kudy a jak mohu projet?

pro cyklistu:

Pohybujte se po piktogramech, které vám usnadňují sdílení prostoru ve společném provozu s ostatními vozidly.

Pokud se piktogramy souvisle opakují, mohou vás v rámci jízdního pruhu zleva míjet osobní či jednostopá vozidla. Rozměrnější vozidla vás v něm zpravidla předjet nemohou.

Jestliže byste tedy na delším úseku rozměrnější vozidlo výrazně omezovali, buďte ohleduplní, a pokud je to možné,

opatrně a předvídatelně zvolněte a uvolněte mu cestu vybočením vpravo.

pro řidiče osobního vozidla, motocyklu:

Piktogramy na vozovce vám ve společném provozu napomáhají předvídat pravděpodobný pohyb cyklistů v daném směru.

V jízdním pruhu s vyznačeným piktogramovým koridorem se pohybujte nalevo od piktogramů. Podél cyklistů projíždějte vždy ohleduplně a se zvýšenou opatrností, tj. přiměřenou rychlostí a s dostatečným bočním odstupem. Nikdy se nesnažte projet vedle cyklisty, pokud vedle vašeho vozidla nezbývá dostatek místa, ani si tento průjezd nevynucujte.

Jak mohu odbočovat?

pro cyklistu:

Piktogramový koridor pro cyklisty pouze naznačuje průjezd daným směrem, můžete na něj kdekoliv najet či jej opustit. Nezapomínejte však dávat včas znamení o změně směru jízdy. Odbočujte předvídatelně a ujistěte se, že nikoho za sebou ani před sebou neohrozíte.

pro motoristu:

Pro odbočování v místě s piktogramovým koridorem neplatí žádná zvláštní ustanovení. Piktogramy pouze podkreslují předpokládaný pohyb cyklisty v daném směru. Pohybujte se tedy v souladu s všeobecně platnými pravidly společného provozu.

Piktogramový koridor končí… A co dál?

pro cyklistu:

Pokračujete plynule dále ve stejném jízdním pruhu společně s motoristy bez zvláštních opatření anebo v navazujícím integračním opatření.

Mohu v piktogramovém koridoru zastavit?

pro cyklistu i motoristu:

Jestliže to není nezbytně nutné, tak v piktogramovém koridoru nezastavujte ani nestůjte. Blokováním piktogramového koridoru zhoršujete podmínky především projíždějícím cyklistům, kteří se musejí zařadit mezi ostatní vozidla.

Pokud však musíte zastavit, chovejte se při tom opatrně a předvídatelně, abyste ostatní neohrozili.

Co na to legislativa?

„Piktogramový koridor pro cyklisty“, který vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů, řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.

S využitím materiálů Městem na kole

 


Vytvořeno: 18. 10. 2021
Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 10:58
Autor: