Obsah

Odhadovaný propad příjmů chod města neohrozí!

Typ: ostatní
Odhadovaný propad příjmů chod města neohrozí! 1Jedním z bodů programu schůze  Rady města  ve středu 27. 5. bylo projednání  úpravy rozpočtu na rok 2020. V tuto chvíli město pracuje s odhadem propadu příjmů v letošním roce o téměř 80 milionů korun. Vedení města ve spolupráci se všemi odbory Městského úřadu Beroun se podařilo využitím výborného hospodářského výsledku loňského roku v kombinaci s rozumnými úspornými opatřeními v celé škále městských činností sestavit návrh úpravy rozpočtu tak, aby standardní chod města nebyl ohrožen a úspory se co nejméně dotkly občanů města.

„I v této situaci pokrývá upravený rozpočet všechny velké započaté investiční akce. Z kapitálových výdajů oddalujeme započetí některých menších projektů, které časový odklad s ohledem na jejich připravenost k realizaci snesou. Jde například o snížení počtu plánovaných oprav komunikací nebo omezení rekonstrukcí některých budov v majetku města. V případě příznivého vývoje finanční situace města jsme ale připraveni operativně některé z akcí do rozpočtu opět vrátit“, konstatuje starostka Soňa Chalupová.

Aktuálně odhadnutý propad příjmů dokáže město díky dobrému hospodaření v předchozích letech sanovat. Pokud by se ale situace měla opakovat, bylo by velmi pravděpodobně nutno významně zasáhnout do všech oblastí života ve městě.  

Návrh úpravy rozpočtu respektive 1. rozpočtové opatření radní schválili a doporučují je k projednání a schválení zastupitelstvu města na veřejném zasedání dne 17. června.


Vytvořeno: 28. 5. 2020
Poslední aktualizace: 28. 5. 2020 11:50
Autor: