Obsah

Pitná voda ze Želivky bude kvalitnější

Typ: ostatní
Pitná voda ze Želivky bude kvalitnější 1V rámci valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, kterého se za Beroun účastnila starostka Soňa Chalupová, bylo možné prohlédnout si nově budovaný blok úpravny vody, který umožní filtraci s granulovaným aktivním uhlím (GAU).

 

Projekt „Modernizace úpravny vody Želivka, 2.stavba - sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU)“ je vyčíslen na 1,1 miliardy korun bez DPH. Stavba bude dle podepsané smlouvy o dílo dokončena 31.12.2020, poté bude následovat roční zkušební provoz. Nová hala s filtry s náplní GAU bude dána do plného provozu od 1.1.2022.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hlavní město Praha a pro středočeskou aglomeraci a jednou z největších úpraven vody v Evropě. 

Vybudování nového bloku bude znamenat významné zlepšení kvality pitné vody. Filtrace přes GAU umožní odstranit z pitné vody a z koloběhu v rámci životního prostředí maximum nežádoucích látek, jako např. pesticidů, farmak a xenobiotik. Zároveň bude možné eliminovat důsledky možných úmyslných nepřátelských činů na zdroji nebo případné úmyslné neplnění opatření v ochranném pásmu vodního zdroje v povodí Želivky. Realizace projektu zajistí výrobu pitné vody v krizových situacích a minimální legislativou požadovanou kvalitu pitné vody i v případě živelných katastrof nebo ekologických havárií. S ohledem na rizikové scénáře klimatické změny, a to i vzhledem k vývoji růstu počtu obyvatel zásobované oblasti, umožní modernizace ÚV Želivka dlouhodobé a jisté plnění hygienických limitů, a to i s ohledem na předpokládané zpřísňování hygienických limitů.


Vytvořeno: 11. 6. 2019
Poslední aktualizace: 11. 6. 2019 09:48
Autor: