Obsah

Poradna díky příspěvku města pokračuje

Typ: ostatní
-

Školní poradenské pracoviště, které dosud úspěšně pracovalo při 2. ZŠ v Preislerově ulici na základě projektu financovaného z evropských peněz a do kterého se zapojily všechny mateřské a základní školy v Berouně, bude pokračovat ve své činnosti  nejméně do konce školního roku 2014/15. V opačném případě by pracoviště zaniklo. Rozhodli o tom zastupitelé, kteří tak podpořili návrh rady města . Financování tohoto pracoviště je tak zajištěno do konce letošního roku s tím, že jeho financování pro další období bude součástí rozpočtu města na tok 2015.   

Podle místostarosty Ivana Kůse je hlavním cílem tohoto projektu poskytování včasné záchytné péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Fungovat bude nadále při ZŠ v Preislerově ulici. Jeho náplní bude práce se skupinami dětí nebo jednotlivci, konzultace s rodiči, třídními učiteli a vyučujícími. „Nyní probíhají jednání s budoucími pracovnicemi – psycholožkami a speciálními pedagožkami. Pokud by měl někdo o tuto pracovní pozici také zájem, může se obrátit na vedení 2. ZŠ a MŠ Beroun. Podáme veškeré informace,“ potvrdil ředitel školy Pavel Herold.

 Projekt vznikl v roce 2012. Za tu dobu pracovnice poskytly psychologickou a sociálně pedagogickou péči více než 400 klientům. Kladně vznik poradny hodnotili jak ředitelé škol, tak i pracovníci zabývající se sociálně-právní ochranou dětí a v neposlední řadě i rodiče.

 


Vytvořeno: 9. 10. 2014
Poslední aktualizace: 9. 10. 2014 00:00
Autor: