Obsah

Pořizování nového územního plánu opět pokračuje

Typ: ostatní
-

Proces pořizování nového územního plánu Berouna, na který se městu podařilo získat takřka dvoumilionovou dotaci a který byl pozastaven na dlouhou dobu kvůli soudnímu řízení, opět pokračuje. Na březnovém veřejném zasedání souhlasili berounští zastupitelé s pokračováním tohoto procesu za podmínky, že do úprav budou zaneseny dva konkrétní požadavky vyjednané s ministerstvem dopravy.

1. Ochranné pásmo zamýšleného koridoru vysokorychlostní tratě bude dle místních podmínek zúženo na minimální možnou šíři. Beroun se tak snaží o to, aby pozemků zablokovaných kvůli koridoru pro další využití bylo co nejméně.

2. Druhou podmínkou je zachování původní jižní tunelové varianty, která je již zanesena v platném územním plánu.

Obě podmínky jsou výsledkem loňského jednání zástupců města Berouna se zástupci Ministerstva dopravy. Jejich jednání předcházela neúspěšná žaloba Berouna a Králova Dvora. Spor se vedl právě o vymezení koridoru vysokorychlostní tratě (VRT). Ministerstvo dopravy ČR v roce 2012 požadovalo, aby byl v návrhu územního plánu Berouna vymezen koridor vysokorychlostní tratě dle schválených Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje v šířce 200 až 300 metrů. S tím nesouhlasil Beroun ani Králův Dvůr. Po neúspěšném dohodovacím řízení podala města v této věci žalobu. S ní ale tehdy neuspěla, a to ani u Krajského soudu v Praze, ani u Nejvyššího správního soudu. 

Původní návrh územního plánu z roku 2012 najdou zájemci na webu Berouna, uveřejněn zde bude do 30. 4. 2015. Nejpozději do tohoto data lze uplatnit k návrhu Územního plánu Beroun písemné připomínky u pořizovatele (MěÚBeroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje). Připomínky by se neměly týkat zásadních změn jako je například rozšiřování nových zastavitelných ploch atd. Následně budou zpracovány pokyny pro dopracování, které musí schválit Krajský úřad i městské zastupitelstvo. Až poté bude vypracován nový návrh územního plánu a může proběhnout jeho veřejné projednávání, o kterém budou občané včas informováni na webu města, prostřednictvím zpravodaje i rozhlasu. Očekává se, že projednání bude probíhat až v první polovině příštího roku.

 


Vytvořeno: 24. 3. 2015
Poslední aktualizace: 24. 3. 2015 00:00
Autor: