Obsah

Prostranství před Hvězdou dostane již brzy novou tvář

Typ: ostatní
Město Beroun pokračuje v přípravách na proměnu prostranství před bývalou Hvězdou. Do konce prosince by měla být hotová dokumentace pro územní rozhodnutí, o nějž se bude žádat hned v následujícím kroku. Pak přijde na řadu příprava dokumentace pro stavební povolení a samotná realizace.

Všechny kroky směřují k tomu, aby rekonstrukce prostranství mohla být zahájena co nejdříve, nejlépe již v rámci upraveného rozpočtu na rok 2020. Nové rozpočtové období Evropské unie tomuto záměru nahrává. Na realizaci veřejných prostranství budou vypsány nové dotace, o které by město rádo zažádalo. 

V dokumentaci pro územní rozhodnutí, se kterou se můžete blíže seznámit na přiložených snímcích, město zapracovalo připomínky občanů i kvalitní nápady z předchozích studií. Počítá se například s dostatkem odpočinkových ploch, s trávníkem i smysluplnými průchody napříč areálem.  Navíc se v poslední době ukázalo, že by bylo vhodné počítat i s prostorem pro konání veřejných akcí.

Jaká tedy bude proměna? Prostranství před Hvězdou bude členěno do několika segmentů. Část před obchodním domem Penny bude mít zpevněný povrch, kde má být vysazeno několik stromů se sezením a na této ploše by mohly být umístěny i stánky například pro menší vánoční tržiště. Počítá se i s místem na vánoční strom. Další část prostranství bude mírně skloněná. Zde bude umístěno pódium a plocha pro diváky. Součástí bude i vodní prvek s vodotrysky, průtok vody by byl zajištěn cirkulací stejně jako na náměstí Joachima Barranda. Směrem k pobočce městské knihovny bude na prostor navazovat travnatá plocha, v jejíž přední části mají být umístěny skulptury, které by sloužily například i jako prolézačky pro děti či k sezení. Nabízí se tak multifunkční využití. Na tuto část bude navazovat plocha se stromy, které vytvoří přirozený stín a chybět nebudou lavičky. Stromy budou vysázeny i podél celé třídy Míru a opticky i trochu zvukově oddělí náměstí od komunikace. Dodejme, že se nezapomíná ani na bezbariérový přístup. Dále se rozšíří chodník před Hvězdou, kde přibude zelený pás a bude navazovat na velké schody, které budou z části pochozí, mohou sloužit i k sezení a odpočinku a část bude osázena zelení a květinami.

K přiloženým návrhům se mohou lidé vyjádřit a své podněty lze zasílat na e-mail uprr@muberoun.cz.

Chystaná dokumentace řeší i systém zavlažování zeleně. Zpevněné plochy by byly vyspárovány do sběrače dešťové vody, která by se používala pro zalévání a automatickou závlahu trávníku. Případně by se v této lokalitě mohl vybudovat vrt, kterým by se tato zásobárna vody mohla doplňovat.

A pro obyvatele Velkého sídliště ta nejzásadnější otázka, kde se začne se samotnou přestavbou?
„S realizací chceme začít co nejdříve, nejlépe již v roce 2020, nejpozději v roce 2021,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.


Vytvořeno: 29. 11. 2019
Poslední aktualizace: 29. 11. 2019 11:00
Autor: