Obsah

Školáků přibývá. Město žádá dotaci na přístavbu ZŠ Závodí

Typ: ostatní
-

Žáků v berounských základních školách i v okolí přibývá. Město proto usiluje o získání dotace na vybudování nového pavilonu v ZŠ na Závodí. Díky přístavbě by se kapacita škol v Berouně zvýšila o 300 míst. Žádost o dotaci z vyhlášeného dotačního programu Ministerstva školství město odeslalo na konci měsíce srpna.

O problému s nedostatkem míst ve školách na Berounsku jednali zástupci berounské radnice s ministrem školství Marcelem Chládkem během jeho zářijové návštěvy Berouna.

„Vycházeli jsme nejen z počtu narozených dětí a dětí umístěných v současné době ve školkách, ale i z prognózy vývoje počtu žáků v letech 2014 – 2023, která je jedním z výsledků nového projektu meziobecní spolupráce. Z analýz vyplynulo, že počet žáků v letech 2014 až 2020 trvale poroste, vrchol nárůstu lze očekávat v letech 2019 až 2021,“ vypočetla starostka Berouna Šárka Endrlová. Podle ní se město musí v dostatečném předstihu na tuto situaci připravit. Stejně jako to učinilo v minulých letech v případě navýšení kapacity mateřských škol o celkem 140 míst. Z nich se nyní problém přesouvá právě do základních škol.

„Považujeme proto projekt zvýšení kapacity ve školách za nezbytný. Pouze tímto způsobem bude možné zabezpečit v příštích letech výuku školáků z Berouna a spádových obcí,“ domnívá se starostka. S ministrem se shoduje, že řešením není výstavba zcela nových školských zařízení, ale zvýšení kapacit stávajících škol přístavbou, nástavbou či vestavbou.

Na základě podrobné analýzy ve čtyřech berounských školách vyplynulo, že podmínky vyhlášeného programu v dané chvíli nejlépe splňuje záměr přístavby učebního pavilonu pro 1. stupeň u ZŠ na Závodí, která se s nedostatkem míst potýká již několik let a svou dispozicí přístavbu umožňuje. Další výhodou je, že všechny záměrem dotčené pozemky i objekty jsou v majetku zřizovatele, tedy města Beroun.

V současné době tvoří základní školu dva objekty, stará a novější budova, které jsou dispozičně i funkčně propojeny. Cílem je doplnit tento školní areál o přístavbu – učební pavilon pro žáky 1. stupně s potřebným zázemím. Ten by byl provozně propojen se stávajícím objektem školy. Zároveň by v rámci tohoto projektu došlo k  rekonstrukci a přístavbě jídelny a výstavbě objektu nové tělocvičny. Navržené kapacity nové přístavby budou prověřeny projekty pro územní a stavební řízení.


Vytvořeno: 7. 10. 2014
Poslední aktualizace: 7. 10. 2014 00:00
Autor: