Obsah

Stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě

Typ: ostatní
Zájemci o stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin mohou podávat žádosti na období leden až prosinec 2020. Žádosti přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví do 30. listopadu 2019. Stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin se poskytují ve výši 90 % poplatku na dítě za kalendářní rok, nebo jeho poměrné části za období od září do prosince, je-li stipendium poskytováno jen na toto období.

Žádost je k dispozici na stránkách města v odrážce dotace nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Podmínky, které musí splňovat žadatel o stipendium:

- Má ve výchově dítě, které je žákem 3. - 9. třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku gymnázia a má trvalé bydliště na území města Beroun

- Byla mu přiznána dávka státní sociální podpory – přídavek  na dítě (dávku pobírá v kalendářním roce, ve kterém žádá o stipendium), popřípadě mu v uplynulém půl roce byla přiznána jiná dávka státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi - rodina je nízkopříjmová

- Souhlasí se svou finanční spoluúčastí na podpořené zájmové volnočasové aktivitě svého dítěte ve výši 10% úhrady poplatku na dítě organizaci


Vytvořeno: 18. 11. 2019
Poslední aktualizace: 18. 11. 2019 11:03
Autor: