Obsah

VÝSTRAHA: Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požáru

Typ: ostatní
VÝSTRAHA: Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požáru 1Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Středočeský kraj výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů. Ve Středočeském kraji nastává od neděle 30. června od 10 hodin až do odvolání „Doba zvýšeného nebezpečí požárů“.

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je  v lesním porostu a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m; v souvislé rostlinné pokrývce umožňující další šíření požáru; dále na zemědělsky obdělávaných plochách, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m; včetně stohů sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání zábavní pyrotechniky,

d) jízda parní lokomotivy,

e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,

g) vypouštění „lampionů štěstí“,

h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou       trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

 

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!

 


Příloha

Vytvořeno: 1. 7. 2019
Poslední aktualizace: 1. 7. 2019 12:02
Autor: