Obsah

Změny územního plánu lze navrhnout do konce roku

Typ: ostatní
Změny územního plánu lze navrhnout do konce roku 1Město Beroun připravuje v roce 2020 pořízení 3. změny územního plánu. O souhlasu s pořízením by mělo rozhodovat zastupitelstvo města na svém prvním zasedání v roce 2020.

O změnu územního plánu může požádat podle § 44 stavebního zákona každý občan města nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území Berouna.

Návrh na pořízení změny územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, tj.: a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území města, b) údaje o navrhované změně využití ploch na území města, c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny.

O pořízení změny rozhoduje zastupitelstvo obce a není na ni právní nárok. Pořízení změny územního plánu je dáno § 43 až 57 stavebního zákona.

Vyzýváme proto všechny občany Berouna, fyzické či právnické osoby, které ve městě vlastní pozemky nebo nemovitosti a kteří chtějí navrhnout změnu územního plánu, aby tak výše uvedeným způsobem učinili nejdéle do konce roku 2019.

Bližší informace lze získat na odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun (uprr1@muberoun.cz, gis@muberoun.cz, uprr@muberoun.cz, telefonní čísla: 311 654 181, 311 654 182, 311 654 180).


Vytvořeno: 8. 11. 2019
Poslední aktualizace: 8. 11. 2019 10:07
Autor: