Obsah

Ceny města Beroun: Letošními laureáty jsou Věra Bočková a Rudolf Kadeřábek

Slavnostní večer spojený s udílením Cen města Beroun se uskutečnil 10. listopadu v kulturním domě Plzeňka. Již podeváté představitelé města ocenili osobnosti, které se významnou měrou podílejí na společenském životě a dobrém jménu Berouna.

 

Stejně jako v předchozích letech i tentokrát zastupitelé města na základě doporučení letopisecké komise a Rady města udělili Cenu dvěma laureátům. Tím se tentokrát stali Věra Bočková  a Rudolf Kadeřábek. V jeho případě Cenu in memoriam převzala jeho vnučka Kateřina Nekulová. V letošním roce starostka Soňa Chalupová předala na pódiu Plzeňky také jedno čestné občanství, a to Václavu Talichovi. I tentokrát bylo ocenění předáno in  memoriam, z rukou starostky jej tak převzal vnuk Vaclava Talicha Michal Dejmal.