Obsah

Lékaři bez hranic v Berouně

Od pátku 25. května do pondělí 28. května měli zájemci možnost zhlédnout unikátní výstavu Lékařů bez hranic. Ve dvou stanech, které byly umístěny na travnaté ploše na Husově náměstí, se návštěvníci mohli seznámit s prací lékařů, fungováním celé organizace i konkrétními případy pomoci.