Obsah

Městská galerie představuje díla talentovaných dětí

Výstava dětských prací se stala nedílnou součástí výstavního plánu Městské galerie Beroun a koná se i letos. Opět se sešlo mnoho obrázků, kreseb, linorytů, výrobků keramických a prostorových. Témata volili mladí výtvarníci podle svých zájmů, zálib a svých schopností. Často malují přírodu - květiny, stromy a zvířata. Mnozí se inspirovali i známými uměleckými díly. Nechybí ani obrázky se sportovními náměty, kosmonauti či portréty. Někteří se věnovali i letošnímu významnému výročí vzniku naší republiky. Práce zúčastněných se liší i v závislosti na věku. Na výstavu zaslali své práce většinou žáci druhého stupně berounských základních škol a Základní umělecké školy Václava Talicha. Nechybí však ani aktivní děti ze školní družiny či výtvarných kroužků.
Porota složená z berounských malířů, sochařů a keramiků posoudila zaslané práce a vybrala nejzdařilejší, které budou oceněny diplomem a malým dárkem.
Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 5. září ve a vystavená díla budete moci zhlédnout do 12. října.