Obsah

Slavnostní setkání učitelů Berounska a Hořovicka na berounské radnici

Učitelé mateřských, základních a středních škol Berounska a Hořovicka se již tradičně setkali 28. března 2019 u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského na berounské radnici.

Slavnostní setkání pracovníků školství již čtvrt století organizuje oblastní organizační jednotka Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Patnáct let je partnerem při realizaci tohoto projektu město Beroun. Během pětadvaceti let bylo oceněno za svoji práci více než 500 pedagogů i nepedagogických pracovníků. V letošním roce převzalo ocenění z rukou pana místostarosty Dušana Tomča 35 pracovníků školství z 20 škol našeho regionu. Tato akce je v rámci Středočeského kraje i republiky unikátní.

„Velmi si vážím spolupráce s městem Beroun, díky níž se tato akce koná v posledních devíti letech v reprezentativních prostorách berounské radnice. Tato spolupráce svědčí o tom, že si město váží práce pedagogů i pracovníků zajišťujících provoz škol,“ říká Jiří Sixta, předseda OOJ Střední Čechy – západ. Ocenění za svoji práci převzalo 15 učitelů ZŠ, 4 učitelky předškolního vzdělávání, 4 středoškolští učitelé, 1 učitel odborného výcviku SOU,3 učitelé gymnázií, 4 vychovatelé ŠD, 1 asistent pedagoga a 3 provozní zaměstnanci. (js)