Obsah

U kostela sv. Jakuba byla zasazena Seydlova lípa

Před kostelem sv. Jakuba byla v pátek 29. června slavnostně zasazena Seydlova lípa, a to na počest historické osobnosti města P. Josefa Antonína Seydla. Význam tohoto vlastence, historika, buditele a děkana vyzdvihl v úvodním proslovu starosta Ivan Kůs. Mimo jiné připomněl, že právě J. A. Seydl je autorem nejstarší dochované berounské kroniky. Její kopie byla před kostelem v den sázení lípy k vidění. Přínos J. A. Seydla zhodnotil také historik a bývalý ředitel Státního okresního archivu v Berouně Miloš Garkisch. Součástí slavnostního aktu byl také koncert v kostele sv. Jakuba.

Den před samotným sázením lípy se konal také pietní akt na berounském hřbitově u hrobu J. A. Seydla.