Obsah

Platná vládní omezení přehledně

Typ: ostatní
Platná vládní omezení přehledně 1Vláda na svém jednání 28. ledna opět zpřísnila opatření v boji s koronavirem. K dosavadním zákazům a omezením přibyla další, která začnou platit od soboty 30. ledna. Mimo jiné se ruší trhy, mění se podmínky ubytování, platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče. I nadále je ale možno v nemocnicích navštěvovat pacienty v terminálním stadiu nemoci či dětské pacienty a také je dovolena účast otce u porodu. Vláda zároveň rozhodla, že testovat se zdarma pomocí antigenních testů mohou Češi jednou za tři dny. Doposud to bylo jednou za pět dnů. Tato změna podle ministra zdravotnictví Jana Blatného platí až od pondělí 1. února.

Pro přehlednost přinášíme celkový přehled platných opatření:

 

Ochrana dýchacích cest

  • Povinné nošení ochrany úst a nosu platí pro venkovní prostory na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku mají členové jedné domácnosti nebo lidé při sportování.

• Mít roušku je povinné i ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování

• V autě jsou povinné roušky jen tehdy, pokud v něm člověk jede s lidmi, se kterými nežije v jedné domácnosti

• Roušky jsou povinné také ve vozech veřejné dopravy i na zastávkách, nástupištích, v přístřešcích a čekárnách

• Ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele - je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů

• Z povinnosti platí množství výjimek: roušku nemusí nosit například zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě při dodržování dvoumetrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy, pokud nejsou v kontaktu s cestujícími, pacienti v nemocnicích, děti do dvou let nebo děti a pracovníci v mateřské škole atd.

Pohyb lidí a shromažďování

• Platí zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin s výjimou cest do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest (kvůli ochraně života, zdraví, majetku) Nicméně ministerstvo zdravotnictví doporučuje, venčení psů do 500 metrů od místa bydliště a cest zpět domů

• Lidé musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry. Zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a podmínkám vykonávat doma

• Lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků ve škole, ti by však měli dodržovat dvoumetrový odstup, pokud je to možné

• Divadla, kina nebo koncertní sály zůstávají nadále zavřené pro diváky, dále platí organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zavřena jsou muzea, galerie či památky

• Svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry, naplněno může být maximálně 10 procent kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu

• Alkoholické nápoje se nesmí konzumovat na veřejnosti

 

Obchody a služby

  • Otevřené mohou být obchody se základním sortimentem - jde zejména prodejny potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny

 

• Supermarkety mohou nabízet jen základní sortiment - například potraviny, hygienické zboží, léky, krmiva, pohonné hmoty, kosmetika apd.

• Otevřené mohou být obchody s dětským oblečením a obuví či papírnictví, což platí i pro supermakety, které mohou tento sortiment nabízet

• V obchodech nesmí být více zákazníků, než je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy. Zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven má několik výjimek: u těch malých do 15 metrů čtverečních se limit zákazníků nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob)

• Prodejci musí usměrňovat fronty v obchodech i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových odstupů

• V nákupních centrech platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko

• Prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách je od 30. ledna zakázán, povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně

• Holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou od 27. prosince zavřené

• Knihovny mohou knihy půjčovat a přijímat zpět pouze bezkontaktně, nejsou už povolena například výdejová okénka

Sport

• Profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou zakázány, zavřená jsou vnitřní sportoviště, bazény, sauny, posilovny či wellness centra. Venkovní sportoviště jsou otevřená pro maximálně dva lidi

• Lyžařské areály musí být zavřené

• Lanovky a vleky nesmí od 30. ledna vozit kromě lyžařů ani pěší. Výjimkou je provoz pro zajištění zásobování, zajištění dopravní obslužnosti nebo potřeby složek Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranná služba, horská služba atd.)

Restaurace a hotely

• Restaurace či kavárny musí mít zavřeno, fungovat mohou jen výdejní okénka, zakázán je prodej alkoholu ke konzumaci na místě

• Hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na služebních cestách, pokud je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby)

• Ubytovat se mohou lidé s nařízenou izolací nebo karanténou a také cizinci, kteří nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu

Školy

• Prezenční výuka platí pro děti prvních a druhých tříd základních škol. Fungují mateřské a speciální školy

• Distanční výuka se týká žáků vyšších ročníků (3. třída a výš) základních škol

• Stejně tak se distanční výuka týká studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol

• Studenti mohou pobývat na internátech a kolejích

• Zakázány jsou školy v přírodě

• Mateřských škol se plošná omezení netýkají

Úřady

• Platí omezení úředních hodin na maximálně pět hodin, dva dny v týdnu

• Úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

• Propadlým řidičským průkazům se prodlužuje životnost, doklady tak nebude nutné měnit. Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu, ministerstvo dopravy však navrhuje jeho pokračování až do konce března. Musí se však splnit zásadní podmínka - platnost dokladu musí vypršet v době, kdy v Česku platil nouzový stav

Zdravotnická a sociální zařízení

• Od 30. ledna znovu platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost otce u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění

• Přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku (nikoli látkovou)

• Povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru nejméně třídy FFP2 nebo KN95 také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.

Návrat do Česka

• Člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covidu-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář a do 5 dnů od vstupu na území Česka se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu

• V případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři

• Při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

• Platí zákaz vstupu na území České republiky pro občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covidu, a to do doby předložení výsledku RT-PCR testu nebo do doby ukončení karantény (s výjimkou držitelů platného dlouhodobého víza, cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, pracovníky mezinárodní dopravy apod.)

Více informací na www.vlada.cz

(S využitím zdrojů www.vlada.cz a www.aktualne.cz)


Vytvořeno: 29. 1. 2021
Poslední aktualizace: 29. 1. 2021 09:54
Autor: