Obsah

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Obyvatelé Berouna mají možnost zaplatit poplatky za psy a komunální odpad až do konce září. Podle městské vyhlášky je sice stanovena splatnost místních poplatků  do 31. května, město však v důsledku mimořádné situace poskytne na zaplacení ještě další čtyři měsíce navíc. Poplatky doporučujeme hradit bezhotovostně bankovním převodem. 

Výše poplatku: 700 Kč/osoba

Datum splatnosti: 31. května (do 30. 9. 2021 bez sankcí)
Městský úřad Beroun jako správce místních poplatků nebude zvyšovat z důvodu nezaplacení ve lhůtě splatnosti místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021 zaplacený do 30. 9. 2021.

Číslo účtu: 51-4855720247/0100

Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)

Upozornění: Povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu mají osoby přihlášené ve městě i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. 

Poplatky za psa

Výše poplatku v bytovém domě: 1 000 Kč/první pes, 1 500 Kč/každý další pes.

Osoba starší 65 let: 200Kč/první pes, 300 Kč/každý další pes.

Výše poplatku v rodinném domě: 400 Kč/za každého psa.

Osoba starší 65 let: 100 Kč/za každého psa.

Datum splatnosti: 31. května. (do 30. 9. 2021 bez sankcí)
Městský úřad Beroun jako správce místních poplatků nebude zvyšovat z důvodu nezaplacení ve lhůtě splatnosti místní poplatek ze psů za rok 2021 zaplacený do 30. 9. 2021.

Číslo účtu: 19-326131/0100

Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)

Poznámka: Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice na Husově náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově na pokladně v přízemí radnice nebo převodem z účtu a složenkou.