Obsah

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu

(Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)

Výše poplatku: 1000 Kč/osoba

Datum splatnosti: nejpozději do 30.  9. příslušného kalendářního roku

Číslo účtu: 51-4855720247/0100

Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)

Upozornění: Povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu mají osoby přihlášené ve městě i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, a má v této jiné obci bydliště. 

Poplatky za psa

Výše poplatku v bytovém domě: 1 000 Kč/první pes, 1 500 Kč/každý další pes.

Osoba starší 65 let: 200Kč/první pes, 300 Kč/každý další pes.

Výše poplatku v rodinném domě nebo v jiném objektu: 400 Kč/za každého psa

Osoba starší 65 let: 100 Kč/za každého psa

Datum splatnosti: 31. května běžného kalendářního roku 

Číslo účtu: 19-326131/0100

Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)

Poznámka: Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice na Husově náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově na pokladně v přízemí radnice nebo převodem z účtu a složenkou.