Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Natálie Onderková

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail tm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • Příspěvky do rubriky Volný čas odesílejte pomocí formuláře ZDE

  • Příspěvky do Přehledu volnočasových aktivit odesílejte pomocí formuláře ZDE

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE.

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Březen 2019 Staženo: 516x

Únor 2019 Staženo: 643x

Leden 2019 Staženo: 857x

Prosinec 2018 Staženo: 882x

Listopad 2018 Staženo: 523x

Říjen 2018 Staženo: 577x

Září 2018 Staženo: 610x

Volnočasová příloha 2018/2019 Staženo: 212x

Srpen 2018 Staženo: 726x

Zásady pro uveřejňování prezentace volebních stran v Radničním listu Staženo: 116x

Červenec 2018 Staženo: 713x

Červen 2018 Staženo: 569x

Květen 2018 Staženo: 761x

Duben 2018 Staženo: 1129x

Březen 2018 Staženo: 1148x

Únor 2018 Staženo: 877x

Leden 2018 Staženo: 1073x

Prosinec 2017 Staženo: 1128x

Listopad 2017 Staženo: 1073x

Říjen 2017 Staženo: 926x

Stránka