Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková, Radek Dolejš 

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail kttm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • UPOZORNĚNÍ: Rubrika Volný čas se v Radničním listu ruší. Sportovní aktivity budeme zvěřejňovat na webových stránkách města a tyto příspěvky odesílejte na e-mail kttm@muberoun.cz.

  • Kulturní akce, které chcete zveřejnit v Radničním listu, zasílejte s krátkou anotací na e-mail kttm@muberoun.cz

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE. 

 

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Berounské Sametové noviny Staženo: 5x

Listopad 2019 Staženo: 507x

Říjen 2019 Staženo: 614x

Volnočasová příloha 2019/2020 Staženo: 434x

Září 2019 Staženo: 623x

Srpen 2019 Staženo: 724x

Červenec 2019 Staženo: 543x

Červen 2019 Staženo: 873x

Květen 2019 Staženo: 722x

Duben 2019 Staženo: 1121x

Březen 2019 Staženo: 903x

Únor 2019 Staženo: 846x

Leden 2019 Staženo: 1079x

Prosinec 2018 Staženo: 1079x

Listopad 2018 Staženo: 655x

Říjen 2018 Staženo: 732x

Září 2018 Staženo: 763x

Volnočasová příloha 2018/2019 Staženo: 643x

Srpen 2018 Staženo: 869x

Zásady pro uveřejňování prezentace volebních stran v Radničním listu Staženo: 198x

Stránka