Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková, Radek Dolejš 

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail kttm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • UPOZORNĚNÍ: Rubrika Volný čas se v Radničním listu ruší. Sportovní aktivity budeme zvěřejňovat na webových stránkách města a tyto příspěvky odesílejte na e-mail kttm@muberoun.cz.

  • Kulturní akce, které chcete zveřejnit v Radničním listu, zasílejte s krátkou anotací na e-mail kttm@muberoun.cz

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE. 

 

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Květen 2022 Staženo: 296x

Duben 2022 Staženo: 521x

Březen 2022 Staženo: 876x

Únor 2022 Staženo: 475x

Leden 2022 Staženo: 596x

Prosinec 2021 Staženo: 337x

Listopad 2021 Staženo: 113x

Říjen 2021 Staženo: 661x

Září 2021 Staženo: 1204x

Přehled volnočasových aktivit na rok 2021/2022 Staženo: 881x

Srpen 2021 Staženo: 650x

Červenec 2021 Staženo: 946x

Červen 2021 Staženo: 818x

Květen 2021 Staženo: 1131x

Duben 2021 Staženo: 1054x

Březen 2021 Staženo: 1273x

Únor 2021 Staženo: 1001x

Leden 2021 Staženo: 894x

Prosinec 2020 Staženo: 1239x

Listopad 2020 Staženo: 1065x

Stránka