Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Natálie Onderková

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail tm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • Příspěvky do rubriky Volný čas odesílejte pomocí formuláře ZDE

  • Příspěvky do Přehledu volnočasových aktivit odeílejte pomocí formuláře ZDE

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE.

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Leden 2019 Staženo: 20x

Prosinec 2018 Staženo: 607x

Listopad 2018 Staženo: 463x

Říjen 2018 Staženo: 526x

Září 2018 Staženo: 520x

Volnočasová příloha 2018/2019 Staženo: 174x

Srpen 2018 Staženo: 680x

Zásady pro uveřejňování prezentace volebních stran v Radničním listu Staženo: 84x

Červenec 2018 Staženo: 643x

Červen 2018 Staženo: 505x

Květen 2018 Staženo: 690x

Duben 2018 Staženo: 1065x

Březen 2018 Staženo: 1088x

Únor 2018 Staženo: 818x

Leden 2018 Staženo: 1027x

Prosinec 2017 Staženo: 1087x

Listopad 2017 Staženo: 1030x

Říjen 2017 Staženo: 839x

Září 2017 Staženo: 805x

Volnočasová příloha 2017/2018 Staženo: 646x

Stránka