Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková, Radek Dolejš 

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail kttm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • UPOZORNĚNÍ: Rubrika Volný čas se v Radničním listu ruší. Sportovní aktivity budeme zvěřejňovat na webových stránkách města a tyto příspěvky odesílejte na e-mail kttm@muberoun.cz.

  • Kulturní akce, které chcete zveřejnit v Radničním listu, zasílejte s krátkou anotací na e-mail kttm@muberoun.cz

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE. 

 

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Můj Beroun 2009 Staženo: 824x

Volnočasové aktivity 2009-2010 Staženo: 921x

Září 2009 Staženo: 659x

Srpen 2009 Staženo: 551x

Červenec 2009 Staženo: 839x

Červen 2009 Staženo: 795x

Duben 2009 Staženo: 609x

Březen 2009 Staženo: 623x

Únor 2009 Staženo: 695x

Leden 2009 Staženo: 533x

Prosinec 2010 Staženo: 1081x

Listopad 2010 Staženo: 1025x

Přehled poskytovatelů sociálních služeb 2010 Staženo: 1069x

Říjen 2010 Staženo: 1235x

Můj Beroun 2010 Staženo: 585x

Volnočasové aktivity 2010-2011 Staženo: 2102x

Září 2010 Staženo: 359x

Srpen 2010 Staženo: 422x

Červenec 2010 Staženo: 661x

Červen 2010 Staženo: 1019x

Stránka