Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Natálie Onderková

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail tm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • Příspěvky do rubriky Volný čas odesílejte pomocí formuláře ZDE

  • Příspěvky do Přehledu volnočasových aktivit odeílejte pomocí formuláře ZDE

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE.

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Duben 2011 Staženo: 876x

Březen 2011 Staženo: 607x

Únor 2011 Staženo: 553x

Leden 2011 Staženo: 682x

Přehled poskytovatelů sociálních služeb 2012 Staženo: 429x

Volnočasové aktivity 2012-2013 Staženo: 2264x

Červen 2012 Staženo: 556x

Květen 2012 Staženo: 595x

Duben 2012 Staženo: 1382x

Březen 2012 Staženo: 701x

Únor 2012 Staženo: 824x

Leden 2012 Staženo: 1210x

Červenec 2012 Staženo: 873x

Srpen 2012 Staženo: 691x

Můj Beroun 2012 Staženo: 705x

Září 2012 Staženo: 795x

Říjen 2012 Staženo: 831x

Listopad 2012 Staženo: 721x

Prosinec 2012 Staženo: 896x

Stránka