Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková, Radek Dolejš 

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail kttm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • UPOZORNĚNÍ: Rubrika Volný čas se v Radničním listu ruší. Sportovní aktivity budeme zvěřejňovat na webových stránkách města a tyto příspěvky odesílejte na e-mail kttm@muberoun.cz.

  • Kulturní akce, které chcete zveřejnit v Radničním listu, zasílejte s krátkou anotací na e-mail kttm@muberoun.cz

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE. 

 

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Březen 2011 Staženo: 721x

Únor 2011 Staženo: 642x

Leden 2011 Staženo: 805x

Přehled poskytovatelů sociálních služeb 2012 Staženo: 515x

Volnočasové aktivity 2012-2013 Staženo: 2533x

Červen 2012 Staženo: 671x

Květen 2012 Staženo: 707x

Duben 2012 Staženo: 1695x

Březen 2012 Staženo: 825x

Únor 2012 Staženo: 1024x

Leden 2012 Staženo: 1477x

Červenec 2012 Staženo: 1107x

Srpen 2012 Staženo: 797x

Můj Beroun 2012 Staženo: 893x

Září 2012 Staženo: 914x

Říjen 2012 Staženo: 1004x

Listopad 2012 Staženo: 832x

Prosinec 2012 Staženo: 1039x

Stránka