Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková, Radek Dolejš 

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail kttm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • UPOZORNĚNÍ: Rubrika Volný čas se v Radničním listu ruší. Sportovní aktivity budeme zvěřejňovat na webových stránkách města a tyto příspěvky odesílejte na e-mail kttm@muberoun.cz.

  • Kulturní akce, které chcete zveřejnit v Radničním listu, zasílejte s krátkou anotací na e-mail kttm@muberoun.cz

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE. 

 

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Září 2011 Staženo: 1200x

Srpen 2011 Staženo: 934x

Červenec 2011 Staženo: 847x

Červen 2011 Staženo: 808x

Květen 2011 Staženo: 1070x

Duben 2011 Staženo: 1194x

Březen 2011 Staženo: 906x

Únor 2011 Staženo: 862x

Leden 2011 Staženo: 1154x

Přehled poskytovatelů sociálních služeb 2012 Staženo: 666x

Volnočasové aktivity 2012-2013 Staženo: 2991x

Červen 2012 Staženo: 1021x

Květen 2012 Staženo: 887x

Duben 2012 Staženo: 2341x

Březen 2012 Staženo: 1178x

Únor 2012 Staženo: 1263x

Leden 2012 Staženo: 1817x

Červenec 2012 Staženo: 1471x

Srpen 2012 Staženo: 1149x

Můj Beroun 2012 Staženo: 1073x

Stránka