Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková, Radek Dolejš 

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail kttm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • UPOZORNĚNÍ: Rubrika Volný čas se v Radničním listu ruší. Sportovní aktivity budeme zvěřejňovat na webových stránkách města a tyto příspěvky odesílejte na e-mail kttm@muberoun.cz.

  • Kulturní akce, které chcete zveřejnit v Radničním listu, zasílejte s krátkou anotací na e-mail kttm@muberoun.cz

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE. 

 

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Prosinec 2018 Staženo: 1225x

Listopad 2018 Staženo: 786x

Říjen 2018 Staženo: 856x

Září 2018 Staženo: 877x

Volnočasová příloha 2018/2019 Staženo: 1193x

Srpen 2018 Staženo: 933x

Zásady pro uveřejňování prezentace volebních stran v Radničním listu Staženo: 225x

Červenec 2018 Staženo: 1014x

Červen 2018 Staženo: 842x

Květen 2018 Staženo: 1105x

Duben 2018 Staženo: 1436x

Březen 2018 Staženo: 1458x

Únor 2018 Staženo: 1156x

Leden 2018 Staženo: 1395x

Prosinec 2017 Staženo: 1341x

Listopad 2017 Staženo: 1314x

Říjen 2017 Staženo: 1202x

Září 2017 Staženo: 1115x

Volnočasová příloha 2017/2018 Staženo: 956x

Srpen 2017 Staženo: 1132x

Stránka