Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková, Radek Dolejš 

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail kttm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • UPOZORNĚNÍ: Rubrika Volný čas se v Radničním listu ruší. Sportovní aktivity budeme zvěřejňovat na webových stránkách města a tyto příspěvky odesílejte na e-mail kttm@muberoun.cz.

  • Kulturní akce, které chcete zveřejnit v Radničním listu, zasílejte s krátkou anotací na e-mail kttm@muberoun.cz

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE. 

 

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Únor 2016 Staženo: 1671x

Leden 2016 Staženo: 1953x

Prosinec 2015 Staženo: 2086x

Listopad 2015 Staženo: 1535x

Říjen 2015 Staženo: 1647x

Volnočasová příloha Staženo: 2141x

Září 2015 Staženo: 1785x

Srpen 2015 Staženo: 2086x

Červenec 2015 Staženo: 1469x

Červen 2015 Staženo: 1678x

Květen 2015 Staženo: 1850x

Duben 2015 Staženo: 1639x

Březen 2015 Staženo: 1697x

Únor 2015 Staženo: 1972x

Leden 2015 Staženo: 2233x

Prosinec 2014 Staženo: 1981x

Listopad 2014 Staženo: 1956x

Přehled poskytovatelů sociálních služeb 2014 Staženo: 1296x

Říjen 2014 Staženo: 1294x

Volnočasová příloha Staženo: 2564x

Stránka