Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Natálie Onderková

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail tm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • Příspěvky do rubriky Volný čas odesílejte pomocí formuláře ZDE

  • Příspěvky do Přehledu volnočasových aktivit odeílejte pomocí formuláře ZDE

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE.

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Květen 2013 Staženo: 1982x

Duben 2013 Staženo: 13294x

Březen 2013 Staženo: 1150x

Únor 2013 Staženo: 1368x

Leden 2013 Staženo: 1520x

Prosinec 2003 Staženo: 428x

Listopad 2003 Staženo: 507x

Říjen 2003 Staženo: 393x

Září 2003 Staženo: 623x

Srpen 2003 Staženo: 539x

Červenec 2003 Staženo: 391x

Červen 2003 Staženo: 496x

Květen 2003 Staženo: 463x

Duben 2003 Staženo: 404x

Březen 2003 Staženo: 547x

Prosinec 2004 Staženo: 583x

Listopad 2004 Staženo: 632x

Říjen 2004 Staženo: 524x

Září 2004 Staženo: 466x

Srpen 2004 Staženo: 389x

Stránka