Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková, Radek Dolejš 

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail kttm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • UPOZORNĚNÍ: Rubrika Volný čas se v Radničním listu ruší. Sportovní aktivity budeme zvěřejňovat na webových stránkách města a tyto příspěvky odesílejte na e-mail kttm@muberoun.cz.

  • Kulturní akce, které chcete zveřejnit v Radničním listu, zasílejte s krátkou anotací na e-mail kttm@muberoun.cz

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE. 

 

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Duben 2007 Staženo: 931x

Březen 2007 Staženo: 445x

Únor 2007 Staženo: 831x

Leden 2007 Staženo: 435x

Prosinec 2008 Staženo: 955x

Listopad 2008 Staženo: 367x

Přehled poskytovatelů sociálních služeb 2008 Staženo: 551x

Říjen 2008 Staženo: 602x

Můj Beroun 2008 Staženo: 1316x

Volnočasové aktivity 2008-2009 Staženo: 885x

Září 2008 Staženo: 472x

Srpen 2008 Staženo: 775x

Červenec 2008 Staženo: 1006x

Červen 2008 Staženo: 749x

Květen 2008 Staženo: 806x

Duben 2008 Staženo: 824x

Březen 2008 Staženo: 872x

Únor 2008 Staženo: 691x

Leden 2008 Staženo: 654x

Prosinec 2009 Staženo: 810x

Stránka