Obsah

RADNIČNÍ LIST

  • Radniční list je měsíčník berounské radnice, který vychází koncem měsíce.
  • Podklady pro konkrétní číslo je třeba zaslat vždy do v tiráži stanovené uzávěrky na e-mail kttm@muberoun.cz. O otištění příspěvků rozhoduje redakční rada ve složení:
    Ing. Zdena Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Jitka Soukupová, Mgr. Olga Chocová, Natálie Onderková

 

  • Inzerce plošná ani řádková není v městském zpravodaji zveřejňována.

  • Jubilea je možné otisknout, podklady (jméno jubilanta, výročí a kontaktní telefon) zasílejte na e-mail tm@muberoun.cz nebo evidence@muberoun.cz

  • Příspěvky do rubriky Volný čas odesílejte pomocí formuláře ZDE

  • Příspěvky do Přehledu volnočasových aktivit odeílejte pomocí formuláře ZDE

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla
  • Pro externí přispěvatele 12. v daném měsíci, pro zastupitele 15. v daném měsíci.

Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete ZDE.

Hledaný rok vydání zvolte v kategoriích!

Prosinec 2009 Staženo: 552x

Listopad 2009 Staženo: 910x

Přehled poskytovatelů sociálních služeb 2009 Staženo: 318x

Říjen 2009 Staženo: 373x

Můj Beroun 2009 Staženo: 604x

Volnočasové aktivity 2009-2010 Staženo: 805x

Září 2009 Staženo: 532x

Srpen 2009 Staženo: 396x

Červenec 2009 Staženo: 631x

Červen 2009 Staženo: 663x

Duben 2009 Staženo: 466x

Březen 2009 Staženo: 478x

Únor 2009 Staženo: 530x

Leden 2009 Staženo: 430x

Prosinec 2010 Staženo: 965x

Listopad 2010 Staženo: 930x

Přehled poskytovatelů sociálních služeb 2010 Staženo: 972x

Říjen 2010 Staženo: 475x

Můj Beroun 2010 Staženo: 498x

Volnočasové aktivity 2010-2011 Staženo: 1950x

Stránka