Menu
Beroun
rozšířené vyhledávání

Stará verze - Povinně zveřejňované informace dle zákona

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě. 
 
 
1. Úplný oficiální název povinného subjektu Město Beroun
2. Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura

Organizační struktura MěÚ 
Organizační řád MěÚ

4.

Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Úřední hodiny

 

 

4.4 Telefonní čísla


4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stánky

4.7 Adresa e-podatelny

 

 

 4.8 Další elektronické adresy

 Město Beroun
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum

Městský úřad Beroun
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum

  Pracoviště:
Politických vězňů 20
266 01 Beroun-Město

Pracoviště:
Pod Kaplankou 21
266 01 Beroun-Město

Pracoviště:
Tyršova ulice 1635
266 01 Beroun-Město

Úřední hodiny


tel.: 311 654 111
obcan/kontakty/

fax: 311 621 242

http://www.mesto-beroun.cz

 posta@muberoun.cz 
(Jen pro podání s elektronickým podpisem)

podatelna@muberoun.cz
(Pro podání bez elektronického podpisu)


datová schránka: 2gubtq5
 

5. Případné platby lze poukázat

příjmový účet města: 
Komerční banka Beroun
č.ú. 19-326 131/0100

poplatek za komunální odpad:
51-4855720247/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO). 00233129
7. Daňové identifikační číslo (DIČ).

CZ 00233129

8.

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Interaktivní rozpočet

 

8.3 Rozpočet

 

 

obcan/uzemni-planovani-1/mesto-beroun-1/

KLIKNĚTE ZDE

 

 

Rozpočtové optaření města č. 3 na rok 2017

Závěrečný účet města Beroun na rok 2016, účetní závěrka 2016
Rozpočet města na rok 2016

Komentář k rozpočtu města na rok 2016

Oznámení o zveřejnění návrhu I. úpravy rozpočtu města Beroun na rok 2016

Návrh I. úpravy rozpočtu města Beroun na rok 2016

Oznámení o zveřejnění II. úpravy rozpočtu na rok 2016 a Rozboru hospodaření za 1. pol. 2016

Rozbor hospodaření za 1. pol. 2016

Komentář k Rozboru hospodaření za 1. pol. 2016

II. úprava rozpočtu na rok 2016

Komentář k II. úpravy rozpočtu na rok 2016

Oznámení o zveřejnění návrhu III. úpravy rozpočtu města Beroun na rok 2016 a návrhu rozpočtu města Beroun na rok 2017

Komentář a tabulkové členění schváleného rozpočtu města Beroun na rok 2017

Oznámení o zveřejnění návrhu II. úpravy rpozpočtu města Berouna na rok 2017

II. úprava rozpočtu 2017

Rozbor hospodaření k 30. 6. 2017 textová část

Rozbor hospodaření k 30. 6. 2017 tabulková část

Komentář k rozpočtovému opatření č. 4+5 2017

Rozpočtové opatření č. 4 + 5 2017 - tabulkové členění

Rozpočet města na rok 2018 - tabulková část

Rozpočet města na rok 2018 komentář

Rozpočtové opatření města č. 6/2017 komentář

Rozpočtové opatření města č. 6/2017 tabulková část

Střednědobý výhled DPD Beroun na období 2018-2020

Rozpočtové opatření města Beroun č. 1 na rok 2018

Rozpočtové opatření města Beroun č. 2 na rok 2018

Rozpočtové opatření města Beroun č. 3 na rok 2018

Rozbor hospodaření města Beroun k 30. 6. 2018

Rozpočtové opatření města Beroun č. 4 na rok 2018 - textová část

Rozpočtové opatření města Beroun č. 4 na rok 2018 - tabulková část

Střednědobý výhled rozpočtu města Beroun na období 2019 - 2023

Oznámení o zveřejnění Návrhu Rozpočtového opatření města Beroun č. 5 na rok 2018 a Návrhu Rozpočtu na rok 2019

Komentář k rozpočtového opatření města Beroun č. 5 na rok 2018

Úprava rozpočtu města Beroun na rok 2018 (Rozpočtové opatření č. 5)

Rozpočet města Beroun na rok 2019

Komentář k rozpočtu města Beroun na rok 2019

Návrh Střednědobého výhledu Domova penzionu pro důchodce Beroun na období 2020-2022

9. Žádosti o informace Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádosti o informace formulář
10. Příjem žádostí a dalších podání

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Příjem žádostí a dalších podání

Úřední hodiny pro podatelnu MěÚ Beroun:
Po, St 8:00 - 17:00
Út, Čt 8:00 - 15:00
Pá      8:00 - 13:00

11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře MěÚ
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

životní situace
osobní situace

14.

Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy


14.2 Vydané právní předpisy

 

Seznam předpisů, podle nichž MěÚ jedná a rozhoduje

obcan/vyhlasky-a-narizeni/

15.

Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování  informací


 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb.

16.

Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Seznam organizací

 

 

 

 

 

 

 

 

​​

KE STAŽENÍ…