Při evakuaci


Při evakuaci
Evakuaci vyhlašují:
  • v místě zásahu velitel zásahu IZS, organizace apod. (Informace: Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun, tel.: 950 841 541, 950 841 545 - ochrana obyvatelstva)
  • v obci orgán samosprávy (Informace: MěÚ Beroun - odbor životního prostředí, tel.: +420 311 654 270, úsek krizového řízení a civilní ochrany telefon, fax, záznamník: +420 311 630 211 nebo mobil: +420 724 280 704)


  •