Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Beroun
rozšířené vyhledávání

E-podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny: posta@muberoun.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Beroun.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Beroun
Husovo nám. 68 
266 01 Beroun - Centrum

Podatelna pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích je
umístěna v přízemí, č. dveří A 102.

Pracovní doba podatelen:

PO, ST : 7:30 – 17:00

ÚT, ČT : 7:00 – 15:15

PÁ : 7:00 – 14:00

Městský úřad Beroun neumožňuje doručování datových zpráv prost?ednictvím technického zařízení v budově úřadu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje jen v případě, kdy je datová zpráva podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Datová zpráva o doručení se zasílá nejpozději následující pracovní den po dni doručení, a to na elektronickou adresu, ze 
které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako
nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Součástí zprávy o potvrzení je:

- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy o potvrzení doručení:

 

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně MěÚ Beroun posta@muberoun.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem

jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu


Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: *.html, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.rtf, *.txt,*.bmp, *.xls, *.docx, *.xlsx, *.png, *.jpeg.

Velikost přílohy je omezena na max. 10MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5“ disketách zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (FAT) a na CD. V případě pochybností vzneste
dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté
datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno
sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@muberoun.cz případní na poštovní adresu úřadu: Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68,
266 01 Beroun – Centrum.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Jméno/Název (CN)

Kateřina Potyšová


 


 

Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné v rámci MěÚ činit právní
úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím,
v platném znění, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno, kdo jej činí a musí být uvedena identifikace žadatele, např. elektronická adresa.
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo se tento certifikát připojí k podání

  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem; v takovém případě musí
    být do 5 dní doplněno výše uvedeným způsobem.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat náležitosti podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Podání podle § 21 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění (např. oznámení, žádosti, návrhy, námitky, odvolání apod.)

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci n

​​

KE STAŽENÍ…

 

Mobilní rozhlas

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.