Bezpečné město

Bezpečný Beroun

Ve Středočeském kraji je postupně zaváděn nový projekt s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství Policie ČR. V roce 2016 se do něj zapojilo i město Beroun. Klíčovými partnery jsou Policie ČR, Město Beroun a Městská policie Beroun. Dalšími partnery jsou subjekty působící v oblasti prevence,

Hlavním cílem projektu „Bezpečný Beroun“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejužší a nejefektivnější spolupráci mezi nimi. Výsledkem by mělo být další snížení míry i závažnosti trestné činnosti a účinnější vynakládání finančních či lidských zdrojů.

Program prevence kriminality

Koordinátor prevence kriminality: Mgr. Iva Ludvíková

Kontakt: tel. 311 630 263, 722 713 622, osvz15@muberoun.cz

Program prevence kriminality 2017

Preventivní videa

Více informací

Městská policie Beroun

Velitel Městské policie: Alexandr Scherber

Kontakty: linka 156, 311 654 290, be5@muberoun.cz

Aktuální informace

Měření rychlosti radarem

Městský kamerový systém

Policie ČR 

Aktuální informace

Hasičský záchranný sbor

Výuková videa