Měření rychlosti radarem

Pravděpodobně již v červnu začne městská policie měřit na vybraných úsecích ve městě rychlost vozidel. „Na překračování nejvyšší povolené rychlosti v některých oblastech města berounští občané opakovaně poukazují. Cílem měření rychlosti je zvýšení bezpečnosti provozu vmístech s větším pohybem chodců, cyklistů a zejména pak dětí u mateřských a základních škol,“ vysvětlil starosta Ivan Kůs. Městská policie bude měřit rychlost laserovým radarem zapůjčeným od odborné firmy nepravidelně podle potřeby. Měřené úseky budou vybírány v součinnosti s Policií ČR.