Obsah

Les

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 495x | 03.12.2012

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 419x | 03.12.2012

Evidenční list lesní stráže Staženo: 1310x | 03.12.2012

Myslivost

Hlášení o lovu zvěře v honitbě Staženo: 1434x | 03.12.2012

Tabulka chovnosti okresu Beroun Staženo: 844x | 29.11.2016

Žádost o vyjádření k lovu zvěře - § 36 odst. 5 Staženo: 732x | 10.12.2015

Povinnosti uživatele honitby k orgánu státní správy myslivosti Staženo: 2216x | 14.09.2018

Záznam proškolené osoby - vzor Staženo: 830x | 03.12.2012

Žádost o vydání plomb Staženo: 562x | 03.12.2012

Žádost o povolení snížení stavů zvěře - §39 a § 45 Staženo: 702x | 31.07.2014

Hromadná povolenka k lovu Staženo: 1501x | 03.12.2012

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 601x | 03.12.2012

Posudek o zdravotní způsobilosti myslivecké stráže Staženo: 1268x | 14.09.2018

Žádost o povolení lovu na nehonbních pozemcích podle § 41 Staženo: 601x | 31.07.2014

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 1368x | 30.10.2017

Ochrana přírody

Žádost o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby v krajině dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 1047x | 21.01.2016

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 971x | 21.01.2016

Žádost o zásah do významného krajinného prvku a o umístění a povolení stavby v krajině Staženo: 731x | 21.01.2016

Zemědělský půdní fond

Tabulka a návod pro výpočet odvodu za odnětí Staženo: 9873x | 28.06.2016

Žádost o vyjádření k návrhu trasy přes pozemky zemědělského půdního fondu Staženo: 416x | 07.12.2015

Stránka