Obsah

Kancelář tajemníka

Žádost o poskytnutí informací Staženo: 670x | 17.01.2014

Oznámení veřejné hudební produkce Staženo: 192x | 08.01.2019

Odbor výstavby

Formuláře Staženo: 4158x | 16.06.2010

Návrh na kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí Staženo: 1204x | 08.01.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1277x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí ozměně využití území Staženo: 587x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 429x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebi scelování pozemků Staženo: 839x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 387x | 02.05.2013

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 1569x | 02.05.2013

Ohlášení odstranění Staženo: 339x | 08.01.2019

Ohlášení stavby Staženo: 790x | 08.01.2019

Oznámení o užívání stavby Staženo: 523x | 08.01.2019

Oznámení stavebního záměru - autorizovaný inspektor Staženo: 420x | 08.01.2019

Žádost o povolení předčasného užívání Staženo: 477x | 08.01.2019

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 2024x | 08.01.2019

Žádost o stavební povolení Staženo: 820x | 08.01.2019

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 768x | 08.01.2019

Ohlášení dokončené stavby Staženo: 203x | 08.01.2019

Odbor majetku a investic

Žádost o nájem bytu v domě ve vlastnictví města Berouna pro příjmově vymezené osoby Staženo: 979x | 26.07.2012

Stránka