Obsah

evidence vozidel

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 848x | 05.01.2015

Žádost o poskytnutí údajů k registru silničních vozidel Staženo: 461x | 05.01.2015

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 670x | 05.01.2015

Plná moc Staženo: 4731x | 12.12.2016

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla Staženo: 744x | 10.01.2011

Kancelář tajemníka

Oznámení veřejné hudební produkce Staženo: 332x | 08.01.2019

Žádost o poskytnutí informací Staženo: 822x | 25.01.2021

Odbor výstavby

Ohlášení dokončené stavby Staženo: 814x | 08.01.2019

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1455x | 08.01.2019

Žádost o stavební povolení Staženo: 1378x | 08.01.2019

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 3233x | 08.01.2019

Žádost o povolení předčasného užívání Staženo: 708x | 08.01.2019

Oznámení stavebního záměru - autorizovaný inspektor Staženo: 737x | 08.01.2019

Oznámení o užívání stavby Staženo: 870x | 08.01.2019

Ohlášení stavby Staženo: 1451x | 08.01.2019

Ohlášení odstranění Staženo: 601x | 08.01.2019

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 2148x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 547x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebi scelování pozemků Staženo: 1211x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 651x | 02.05.2013

Stránka