Obsah

Kancelář tajemníka

Oznámení veřejné hudební produkce Staženo: 214x | 08.01.2019

Žádost o poskytnutí informací Staženo: 688x | 17.01.2014

Odbor výstavby

Ohlášení dokončené stavby Staženo: 247x | 08.01.2019

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 831x | 08.01.2019

Žádost o stavební povolení Staženo: 877x | 08.01.2019

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 2222x | 08.01.2019

Žádost o povolení předčasného užívání Staženo: 491x | 08.01.2019

Oznámení stavebního záměru - autorizovaný inspektor Staženo: 448x | 08.01.2019

Oznámení o užívání stavby Staženo: 562x | 08.01.2019

Ohlášení stavby Staženo: 867x | 08.01.2019

Ohlášení odstranění Staženo: 368x | 08.01.2019

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 1632x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 401x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebi scelování pozemků Staženo: 875x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 499x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí ozměně využití území Staženo: 610x | 02.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1308x | 02.05.2013

Návrh na kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí Staženo: 1232x | 08.01.2019

Formuláře Staženo: 4258x | 16.06.2010

Odbor majetku a investic

Žádost o přidělení bezbariérového bytu v družstevní bytové výstavbě Palouček osobě s omezenou schopností pohybu a orientace Staženo: 469x | 10.08.2016

Stránka