Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN OD 12. ŘÍJNA 2020:

Usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2020, č. 994 bylo uloženo úřadům, aby v rámci svým pracovišť zavedly úřední dny dva v týdnu v rozsahu 5 hodin. Od pondělí 12. října proto bude na jednotlivých pracovištích Městského úřadu v Berouně platit následující úřední doba:

Pracoviště v budově radnice, Husovo nám. + v budově ÚZSVM, Tř. Politických vězňů(bývalý okresní úřad)

PO a ST 8:00 – 11:00. a 13:00 – 15:00

Pracoviště v budově úřadu práce, Pod Kaplankou (OSVZ)

PO a ST 8:00 – 13:00 (nutná návaznost na úřední hodiny Úřadu práce).

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova (dopravně správní agendy odboru dopravy)

PO a ST 8:00 – 16:00, ÚT a ČT 8:00 – 13:00

(zde budou odbavování klienti předem objednaní přes objednávkový systém)

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Bartoš VladimírPracovní skupina - Program regenerace MPZ Beroun - člen skupiny
Bečvář JanKomise pro sport a sportovní dotace - člen komise
Bednářová Pavla, Ing.arch.Odbor dopravy a správních agend - technik pro dopravní stavby
Úsek pozemních komunikací - technik pro dopravní stavby

Telefon: +420 311 654 325

E-mail: doprava11@muberoun.cz

Bělohoubková Eliška, Ing.Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - referent evropských fondů
Úsek dotací - referent evropských fondů

Telefon: +420 311 654 187

E-mail: uprr4@muberoun.cz

Benáková KamilaKancelář tajemníka - spisovna
Spisovna - spisovna
Pracovní skupina - letopisecká komise - tajemnice komise

Telefon: +420 311 654 308

E-mail: ktsp@muberoun.cz

Beran Jaroslav, Ing.Odbor hospodářské správy - vedoucí odboru

Telefon: +420 311 654 145

E-mail: kths@muberoun.cz

Beránková MilušeOdbor sociálních věcí a zdravotnictví - asistentka
Oddělení sociálních služeb, zdravotnictví, prevence a ekonomiky - asistentka

Telefon: +420 311 654 335

E-mail: osvz1@muberoun.cz

Beranová MichaelaÚsek sportu a cestovního ruchu - referentka sportu a cestovního ruchu
Odbor školství a volnočasových aktivit - referentka sportu a cestovního ruchu
Komise pro sport a sportovní dotace - tajemnice

Telefon: +420311654243

E-mail: osva1@muberoun.cz

Berdychová LibušeOsadní výbor Zavadilka - členka výboru
Bergerová Marcela, JUDr.Pracovní skupina - letopisecká komise - členka skupiny

E-mail: bergerova@mkcberoun.cz

Stránka