Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

Pracoviště Městského úřadu Beroun

Husovo náměstí 68
vedení města, tajemník, městská policie

agendy: podatelna, pokladna, místní poplatky, matrika, evidence obyvatel, Czech POINT, rybářské lístky
vedení města, tajemník, městská policie

odbory: kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor výstavby, odbor školství a volnočasových aktivit, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor hospodářské správy, odbor správní, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pod Kaplankou 21
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Politických vězňů 20
živnostenský úřad, odbor dopravy, krizové řízení a civilní ochrana, oddělení přestupků a správních deliktů

Tyršova 1635
občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů, parkovací karty
 

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU (24. 1. – 4. 2. 2022)

PONDĚLÍ + STŘEDA

8:00 – 12:00 X 13:00 – 17:00

CzechPoint a pokladna

8:00 – 12:00 x 13:00 – 16:30

ÚTERÝ + ČTVRTEK

CzechPOINT, pokladna, podatelna a odd. dopravně správních agend

8:00 – 13:00

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Babka JosefOdbor územního plánování a regionálního rozvoje - referent památkové péče
Úsek památkové péče - referent památkové péče

Telefon: +420 311 654 184

E-mail: uprr3@muberoun.cz

Bečvář JanKomise pro sport a sportovní dotace - člen komise
Bělohoubková Eliška, Ing.Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - referentka evropských fondů
Úsek dotací - referentka evropských fondů

Telefon: +420 311 654 187

E-mail: uprr4@muberoun.cz

Benáková KamilaPracovní skupina - letopisecká komise - tajemnice komise
Kancelář tajemníka - spisovna
Spisovna - spisovna

Telefon: +420 311 654 308

E-mail: ktsp@muberoun.cz

Beranová MichaelaKomise pro sport a sportovní dotace - tajemnice
Odbor školství a volnočasových aktivit - referentka sportu a cestovního ruchu
Úsek sportu a cestovního ruchu - referentka sportu a cestovního ruchu

Telefon: +420311654243

E-mail: osva1@muberoun.cz

Berdychová LibušeOsadní výbor Zavadilka - členka výboru
Bergerová Marcela, JUDr.Pracovní skupina - letopisecká komise - členka skupiny

E-mail: bergerova@mkcberoun.cz

Bernatová Iva, DiSOdbor sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovnice (obvod Č, J, R, Ř)
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - sociální pracovnice (obvod Č, J, R, Ř)

Telefon: +420 311 654 364

Mobil: +420 720 113 074

E-mail: osvz9@muberoun.cz

Besser Jiří, Mgr. Bc., LL.M.Komise pro územní plán - člen komise
Bielik Petr, Mgr.Komise pro cestovní ruch - člen komise

Stránka