Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

Pracoviště Městského úřadu Beroun

Husovo náměstí 68
vedení města, tajemník, městská policie

agendy: podatelna, pokladna, místní poplatky, matrika, evidence obyvatel, Czech POINT, rybářské lístky
vedení města, tajemník, městská policie

odbory: kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor výstavby, odbor školství a volnočasových aktivit, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor hospodářské správy, odbor správní, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pod Kaplankou 21
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Politických vězňů 20
živnostenský úřad, odbor dopravy, krizové řízení a civilní ochrana, oddělení přestupků a správních deliktů

Tyršova 1635
občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů, parkovací karty
 

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN: 

Všechny odbory vyjma vyjmenovaných pracovišť níže: 

PO+ST 8:00 - 17:00

ÚT+ČT 8:00 - 14:00

 

Pokladna + CZECHPOINT

PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:30

ÚT + ČT 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

 

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova 1635  (dopravně správní agendy odboru dopravy)

PO a ST 8:00 – 16:30, ÚT a ČT 8:00 – 13:30

 

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Minařík DavidKomise dopravy - předseda komise
Komise bytová - člen komise
Komise pro územní plán - místopředseda komise
Mišina Michal, Ing.Pracovní skupina - Program regenerace MPZ Beroun - vedoucí skupiny
Místostarosta - místostarosta
Zastupitelstvo města - zastupitel
Rada města - radní
Komise pro cestovní ruch - člen komise
Pracovní skupina pro řešení zásobování vodou městské části Beroun-Hostim - člen skupiny
Pracovní skupina pro stanovení pravidel participativního rozpočtu - člen skupiny
Bezpečnostní rada - místostarosta
Povodňová komise - 1. místopředseda Povodňové komise města Beroun

Telefon: +420 311 654 112

E-mail: mstar.misina@muberoun.cz

Mlčochová DagmarKomise bytová - tajemnice výboru
Odbor majetku a investic - referentka
Úsek majetku - byty a pozemky

Telefon: +420 311 654 221

E-mail: mapo6@muberoun.cz

Möstlová Vladimíra, Ing.Odbor životního prostředí - voda, vodovody, kanalizace
Úsek ochrany vod, ovzduší a odpadů - voda, vodovody, kanalizace

Telefon: +420 311 654 284

E-mail: zp15@muberoun.cz

Moucha Pavel, Ing.Odbor hospodářské správy - vedoucí odboru
Povodňová komise - manažer protipovodňové ochrany

Telefon: +420 311 654 145

E-mail: kths@muberoun.cz

Müllerová Jana, Mgr.Komise zdravotnictví a sociálních věcí - členka komise
Mužík Jiří, Ing.Komise životního prostředí - člen komise
Nainarová EvaOdbor správní a obecní živnostenský úřad - samostatný referent - ohlašovna
Úsek evidence obyvatel - samostatný referent - ohlašovna

Telefon: +420 311 654 152

E-mail: evidence@muberoun.cz

Nedvěd Jaromír, Mgr.Odbor dopravy a správních agend - zkušební komisař

Telefon: +420 311 654 319

E-mail: doprava14@muberoun.cz

Němčík LukášKomise pro cestovní ruch - člen komise

Stránka